Resmigeçit

Geçit töreni anlamına gelir. Bu kelime genellikle resmi geçit şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı resmigeçit şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

resmi geçit (Yanlış kullanım)

resmi geçid (Yanlış kullanım)

resmigeçit ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Eğri kılıcının kabzasına dayanmış, süvarilerin resmigeçidine bakıyor.” – Falih Rıfkı Atay


Diğer Doğru Yazımlar

  • RiskRisk Zarara uğrama tehlikesi, riziko anlamına gelir. Bu kelime genellikle riks şeklinde yanlış […]
  • ReasüransReasürans İkili sigorta anlamına gelir. Bu kelime genellikle resürans şeklinde yanlış yazılmaktadır. […]
  • RadyasyonRadyasyon Işınım anlamına gelir. Bu kelime genellikle radyosyon şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru […]
  • Refakat etmekRefakat etmek Beraberinde gitmek, arkadaşlık etmek, eşlik etmek, müzikte eşlik etmek anlamına gelir. Bu […]
  • Ruh bilimiRuh bilimi Duyum, heyecan, düşünme vb. olguları ve bunların yasalarını inceleyen bilim, ruhiyat, […]
  • ResenResen Kendi başına, kendiliğinden, bağımsız olarak, kimseye bağlı olmaksızın anlamına gelir. Bu […]

Yorum yapın