Seneidevriye

Yıl dönümü anlamına gelir. Bu kelime genellikle senei devriye, seneyi devriye, seneyidevriye şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı seneidevriye şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

senei devriye (Yanlış kullanım)

seneyi devriye (Yanlış kullanım)

seneyidevriye (Yanlış kullanım)

seneidevriye ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Dedemin seneidevriyesinde mezarını ziyaret edip, dualar okudum.

Salat

Namaz. Hz. Muhammed’in adı anıldığında saygı göstermek için okunan dua anlamına gelir. Bu kelime genellikle selat şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı salat şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

selat (Yanlış kullanım)

salat ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Peygamber efendimizi sevmenin bir alameti de O’na bolca salat ve selam getirmektir.

Salatüselam

Hz. Peygambere ve onun soyundan gelenlere saygı bildirmek için okunan dua anlamına gelir. Bu kelime genellikle salatü selam, selatuselam şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı salatüselam şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

salatü selam (Yanlış kullanım)

selatuselam (Yanlış kullanım)

salatüselam ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Allah’ın salatüselamı onun üzerine olsun.

Sımsıkı

Çok sıkı. Çok sıkı olarak, sıkı bir biçimde anlamına gelir. Bu kelime genellikle sım sıkı şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı sımsıkı şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

sım sıkı (Yanlış kullanım)

sımsıkı ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Düşünen filozof yeryüzü yaşamasına sımsıkı bağlı bu maddeci görüşten sıyıramıyor kendini.” – Azra Erhat

Slayt

Üzerindeki resim ve şekilleri beyaz bir zemin üzerine yansıtmak amacıyla tepegöze konan şeffaf, ışığı geçiren kâğıt veya madde, slayt anlamına gelir. Bu kelime genellikle sılayt şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı slayt şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

sılayt (Yanlış kullanım)

slayt ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Slaytlar, kısa sunular için olduğu kadar çok uzun sunular için de idealdir.

Salep

Salepgillerin tek köklü, yumrulu, salkımlı veya başak çiçekli olan örnek bitkisi (Orchis). Bu bitkinin yumru durumundaki köklerinden dövülerek hazırlanan beyaz toz. Bu tozun, şekerli süt veya su ile kaynatılmasıyla yapılan sıcak içecek anlamına gelir. Bu kelime genellikle sahlep, sağlep şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı salep şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

sahlep (Yanlış kullanım)

sağlep (Yanlış kullanım)

salep ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Üstüne bol zencefil ektirdiğim salep fincanını iki elimle kavradım.” – Sait Faik Abasıyanık

Statüko

Süregelen düzenin korunması durumu, sürer durum. Yürürlükte bulunan antlaşmalara göre olması gereken veya süregelen durum, sürer durum anlamına gelir. Bu kelime genellikle statuko, sitatiko şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı statüko şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

statuko (Yanlış kullanım)

sitatiko (Yanlış kullanım)

statüko ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Bir durumun statüko olması için geçmişten beri yaşanıyor olması gerekir.

Satır arası

Yazı satırlarının arasında kalan mesafe. Dolaylı anlatım anlamına gelir. Bu kelime genellikle satırarası şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı satır arası şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

satırarası (Yanlış kullanım)

satır arası ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Satır arasında durup derin bir nefes aldı.

Stil

Üslup, biçem anlamına gelir. Bu kelime genellikle sitil şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı soyadıstil şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

sitil (Yanlış kullanım)

stil ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Ödevim için seçtiğim yazı stilini değiştirmem gerekiyor.

Soyadı

Herkesin ailece anılmasına yarayan öz adından sonraki adı, aile adı, aile ismi, soy ismi anlamına gelir. Bu kelime genellikle soy adı şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı soyadı şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

soy adı (Yanlış kullanım)

soyadı ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Babası evvela soyadını Öz-Cengiz diye kaydettirmişti.” – Halide Edip Adıvar