Sanal kart

Banka tarafından verilen bir karta bağlı olarak çalışan, kişiye özel olarak belirlenen ve değişebilen limit içinde genel ağ ortamında alışveriş yapmayı sağlayan şifreli kart anlamına gelir. Bu kelime genellikle sanalkart şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı sanal kart şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

sanalkart(Yanlış kullanım)

sanal kart✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

İnternet ortamında alışveriş yaparken, daha güvenli olduğu için sanal kart başvurusu yaptım.

Sükût

Anayasa anlamına gelir. Bu kelime genellikle sukut, sükut şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı sükût şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

sukut(Yanlış kullanım)

sükut(Yanlış kullanım)

sükût✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Sükût, tefekkürün anahtarı ve mücerret âlemin kapısını çalmanın anlamıdır.

Safha

Evre, faz anlamlarına gelir. Bu kelime genellikle safa şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı safha şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

safa (Yanlış kullanım)

safha ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Gündelik hayatın türlü safhalarına ait muhavereler ihtiva eden bu gibi eserler Türkçe için de öteden beri yazılagelmiştir.” – Fahir İz

Sinonim

Eş anlamlı. Aynı kategoride kullanılan aynı taksonu ifade eden iki ya da daha fazla sayıdaki bilimsel isim. Moleküler biyolojide aynı amino asidi kollayan iki ya da daha fazla kodon anlamlarına gelir. Bu kelime genellikle sınonim şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı sinonim şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

sınonim (Yanlış kullanım)

sinonim ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Sinonim kelimeler hakkında detaylı araştırma yapmam isteniyor.

Seda

Ses anlamına gelir. Bu kelime genellikle sada şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı seda şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

sada (Yanlış kullanım)

seda ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Alenen ortaya çıkmak ve milletin hukuku namına, yüksek seda ile bağırmak ve bütün milleti bu sedaya iştirak ettirmek lazımdır.” – Atatürk

Sağanak

Birdenbire başlayan, genellikle kısa süren şiddetli yağmur. Ani, şiddetli veya art arda oluşan hareketler anlamına gelir. Bu kelime genellikle sağnak şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı sağanak şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

sağnak (Yanlış kullanım)

sağanak ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Evvelki gece sağanak başlayınca halazaden sevincinden göbek atıyordu.” – Burhan Felek

Sandviççi

Sandviç yapan ve satan kimse anlamına gelir. Bu kelime genellikle sandoviççi, sandöviççi, sandüviççi şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı sandviççi şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

sandoviççi (Yanlış kullanım)

sandöviççi (Yanlış kullanım)

sandüviççi (Yanlış kullanım)

sandviççi ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Barbaros Bulvarı üzerinde ufak bir sandviççide oturmuş konuşuyorlardı.” – Osman Aysu

Selektör

Tahılı yabancı maddelerden ayırmak için kullanılan aygıt.Taşıtlarda farların uzun ve kısa uzaklıkta yanmasını sağlayan araç anlamına gelir. Bu kelime genellikle sellektör şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı selektör şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

sellektör (Yanlış kullanım)

selektör ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Selektör yapmak yasak olmasına rağmen ülkemizde trafikte bir anlaşma yöntemi olarak kullanılır.

Soykırım

Bir insan topluluğunu ulusal, dinsel vb. sebeplerle yok etme, jenosit, genosit, pogrom anlamına gelir. Bu kelime genellikle soykırımı, soy kırımı, soy kırım şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı soykırım şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

soy kırım (Yanlış kullanım)

soykırımı (Yanlış kullanım)

soy kırımı (Yanlış kullanım)

soykırım ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Soykırım terimi 1944 senesinde literatüre Leh asılı hukukçu Rafael Lemkin tarafından girmiştir.

Siirt fıstığı

Siirt fıstığı, olgun taneleriyle Antep fıstığından çok farklı olan Siirt Fıstığı kalorisi değeri bakımından yeri apayrıdır. Bu kelime genellikle Siirt Fıstığı şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı Siirt fıstığı şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

Siirt Fıstığı(Yanlış kullanım)

Siirt fıstığı✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Memleketten Siirt fıstığı geldi, tadına doyamadık.