Sapsız Balta

Benzetme yoluyla insanın bir niteliğini anlatmak üzere bitki, hay­van ve nesne adlarıyla kurulan birleşik kelimeler ayrı yazılır. Arkası koruyucusu olmayan anlamına gelir. Bu kelime genellikle sapsızbalta şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı sapsız balta şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

sapsızbalta (Yanlış kullanım)

sapsız balta ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Sapsız balta mı sandın sen beni?

Sağmal İnek

Benzetme yoluyla insanın bir niteliğini anlatmak üzere bitki, hay­van ve nesne adlarıyla kurulan birleşik kelimeler ayrı yazılır. Süt veren inek anlamına gelir. Bu kelime genellikle sağmalinek şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı sağmal inek şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

sağmalinek (Yanlış kullanım)

sağmal inek ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Sağmal inek hastalanınca çok üzüldüm.

Sarı Çıyan

Benzetme yoluyla insanın bir niteliğini anlatmak üzere bitki, hay­van ve nesne adlarıyla kurulan birleşik kelimeler ayrı yazılır. Sinsi hain sarışın kimse anlamına gelir. Bu kelime genellikle sarıçıyan şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı sarı çıyan şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

sarıçıyan (Yanlış kullanım)

sarı çıyan ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

O sarı çıyanı eve almamı isteme benden.

Serbest

İstediği gibi davranabilen, hiçbir koşula, sınırlamaya bağlı olmayan anlamına gelir. Bu kelime genellikle serbes şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı serbest şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

serbes (Yanlış kullanım)

serbest ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Kafesteki kuşu serbest bıraktı.

Süregelen

Sürüp gelmekte olan, öteden beri aynı biçimde süren anlamına gelir. Bu kelime genellikle Süre gelen şeklinde yanlış yazılır. Doğru kullanımı Süregelen şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

Süre gelen (Yanlış kullanım)

Süregelen ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Yüzyıllardır süregelen bu adetleri değiştirmek zordur.

Saklambaç

Oyunculardan birinin ebe olması ve saklanan arkadaşlarını bulması temeline dayanan bir çocuk oyunu anlamına gelir. Bu kelime genellikle Saklanbaç şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı Saklambaç  şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

Saklanbaç  (Yanlış kullanım)

Saklambaç  ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Güneş ise afacan bir çocuk gibi bulutlarla saklambaç oynuyor, bir kaybolup bir gözüküyordu.” – A. Kulin

Sibop

Türkçe’de genellikle Sibop şeklinde yanlış kullanımı olan bu kelimenin doğru yazımı Supap şeklindedir. Araçların lastiklerinin şişirme noktası olarak adlandırılmaktadır.

Doğru yazımı:

subap  (Yanlış kullanım)

supab  (Yanlış kullanım)

sibop  (Yanlış kullanım)

supap  ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Arabanın supap bölümünden meydana gelen kaçak, lastiğin sürekli inmesine neden oluyordu.

Sıkılıyorum

Sıkmak eylemine konu olmak yada içinde bulunduğu durumdan bunalmak anlamına gelir. Bu kelime genellikle sıkılayım, sıkılıyım şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı sıkılıyorum  şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

sıkılayım (Yanlış kullanım)

sıkılıyım (Yanlış kullanım)

sıkılıyorum  ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Yalnız oturmaktan çok sıkılıyorum.

Sebep

Neden anlamına gelir. Bu kelime genellikle sebeb şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı sebep  şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

sebeb  (Yanlış kullanım)

sebep  ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Buna sen sebep oldun.

Stüdyo

Sinema, televizyon için film çekilen, radyo için ses alınan ve yayın yapılan, bu işler için her türlü donanımı bulunan yer anlamına gelir. Bu kelime genellikle sutudyo şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı stüdyo şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

sutudyo (Yanlış kullanım)

stüdyo ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Bugün en sevdiğim programın çekildiği stüdyoya gideceğim.