Seda

Ses anlamına gelir. Bu kelime genellikle sada şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı seda şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

sada (Yanlış kullanım)

seda ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Alenen ortaya çıkmak ve milletin hukuku namına, yüksek seda ile bağırmak ve bütün milleti bu sedaya iştirak ettirmek lazımdır.” – Atatürk

Sağanak

Birdenbire başlayan, genellikle kısa süren şiddetli yağmur. Ani, şiddetli veya art arda oluşan hareketler anlamına gelir. Bu kelime genellikle sağnak şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı sağanak şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

sağnak (Yanlış kullanım)

sağanak ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Evvelki gece sağanak başlayınca halazaden sevincinden göbek atıyordu.” – Burhan Felek

Sandviççi

Sandviç yapan ve satan kimse anlamına gelir. Bu kelime genellikle sandoviççi, sandöviççi, sandüviççi şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı sandviççi şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

sandoviççi (Yanlış kullanım)

sandöviççi (Yanlış kullanım)

sandüviççi (Yanlış kullanım)

sandviççi ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Barbaros Bulvarı üzerinde ufak bir sandviççide oturmuş konuşuyorlardı.” – Osman Aysu

Selektör

Tahılı yabancı maddelerden ayırmak için kullanılan aygıt.Taşıtlarda farların uzun ve kısa uzaklıkta yanmasını sağlayan araç anlamına gelir. Bu kelime genellikle sellektör şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı selektör şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

sellektör (Yanlış kullanım)

selektör ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Selektör yapmak yasak olmasına rağmen ülkemizde trafikte bir anlaşma yöntemi olarak kullanılır.

Soykırım

Bir insan topluluğunu ulusal, dinsel vb. sebeplerle yok etme, jenosit, genosit, pogrom anlamına gelir. Bu kelime genellikle soykırımı, soy kırımı, soy kırım şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı soykırım şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

soy kırım (Yanlış kullanım)

soykırımı (Yanlış kullanım)

soy kırımı (Yanlış kullanım)

soykırım ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Soykırım terimi 1944 senesinde literatüre Leh asılı hukukçu Rafael Lemkin tarafından girmiştir.

Siirt fıstığı

Siirt fıstığı, olgun taneleriyle Antep fıstığından çok farklı olan Siirt Fıstığı kalorisi değeri bakımından yeri apayrıdır. Bu kelime genellikle Siirt Fıstığı şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı Siirt fıstığı şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

Siirt Fıstığı(Yanlış kullanım)

Siirt fıstığı✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Memleketten Siirt fıstığı geldi, tadına doyamadık.

Süt dişi

Bebeğin beş veya altı aylıkken çıkarmaya başladığı, yedi yaşlarında kendiliğinden dökülen diş anlamına gelir. Bu kelime genellikle sütdişi şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı süt dişi şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

Sütdişi(Yanlış kullanım)

Süt dişi✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Kızımın süt dişi sallanmaya başladı.

Sulu boya

Su ile karıştırılarak kullanılan bir boya. Bu tür boya ile yapılan (resim) anlamına gelir. Bu kelime genellikle suluboya şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı sulu boya şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

suluboya (Yanlış kullanım)

sulu boya ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“… ve bir aralık bana sulu boya resimler yaptırmaya kalkışmıştı.” – Reşat Nuri Güntekin

Sağ olsun

Biri için sitem yollu bir şey söyleneceği zaman söyleyenin iyi niyetini belirtmek amacıyla sözün başına getirilen bir söz. Bir kişiye güven duyulduğu zamanlarda kullanılan bir söz anlamına gelir. Bu kelime genellikle sağolsun şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı sağ olsun şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

sağolsun (Yanlış kullanım)

sağ olsun ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Sağ olsun, beni hiç dinlemedi.

Suikast

Gizlice cana kıyma ve kötülük etmeye kalkışma. Bir devlet büyüğünü veya önemli bir kişiyi plan kurarak öldürme anlamına gelir. Bu kelime genellikle süikast, suikas, süikas şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı suikast şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

süikast (Yanlış kullanım)

suikas (Yanlış kullanım)

süikas (Yanlış kullanım)

süikast ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Bir nefes alayım derken iğrenç bir suikasta uğradım.” – Sait Faik Abasıyanık