Sende

Kullanıldığı cümleye göre ayrı ya da bitişik yazılır. Mesela “Benim tokam sende mi?” sorusunu ele alırsak bitişik yazılmalıdır. Bu cümleye istinaden bu kelimede genellikle -de eki; hal eki olarak kullanıldığında, dahi anlamındaki kullanımıyla karıştırılarak sen de şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı (hal eki) sende  şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

sen de  (Yanlış kullanım)

sende  ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Sende kalan eşyalarımı gönderebilir misin?

Diğer Doğru Yazımlar

  • Kime neKime ne Kimseyi ilgilendirmez anlamına gelir. Bu kelime genellikle kimene şeklinde yanlış […]
  • AferinAferin Aferin, halk arasında sıkça kullanılan fakat çoğunlukla yanlış ifade edilen bir kelimedir. […]
  • Kiralık mı?Kiralık mı? “mi” soru edatı her zaman ayrı yazılır. Kendinden önce gelen sözcüğün son hecesindeki ünlüye […]
  • Dua etmekDua etmek Tanrı'ya yalvarmak anlamına gelir. Bu kelime genellikle duğa etmek, duva etmek şeklinde […]
  • Hiç deHiç de Hiç de kelimesinde de'nin ayrı yazılması ve sertleşmemesi gerekir. Bu kelime genellikle […]
  • Yalın ayakYalın ayak Ayakları çıplak, çıplak ayakla anlamına gelir. Bu kelime genellikle yalınayak şeklinde yanlış […]

Yorum yapın