Sende

Kullanıldığı cümleye göre ayrı yada bitişik yazılır. Mesela “Benim tokam sende mi?” sorusunu ele alırsak bitişik yazılmalıdır. Bu cümleye istinaden bu kelime genellikle sende şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı sen de  şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

sende  (Yanlış kullanım)

sen de  ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Sende kalan eşyalarımı gönderebilir misin?


Diğer Doğru Yazımlar

  • Sen deSen de Kullanıldığı cümleye göre ayrı yada bitişik yazılır. Mesela "Tatile sen de gelmek ister […]
  • ŞalterŞalter Şalter genellikle binaların girişine gelen elektrik akımını açıp kapamaya yarayan araçtır. […]
  • Soğuk mu soğukSoğuk mu soğuk “mi” soru edatı, soru anlamı dışında farklı anlam ve görevlerde de kullanılabilir. “mi” soru […]
  • Söyleyeyim mi?Söyleyeyim mi? “mi” soru edatı her zaman ayrı yazılır. Kendinden önce gelen sözcüğün son hecesindeki ünlüye […]
  • ŞevvalŞevval Hicri takvime göre ramazandan sonra gelen ay, bayram ayı anlamlarına gelir. Bu kelime […]
  • SubasmanSubasman Subasman; yapının herhangi bir su basması sırasında zarar görmemesi için yapılmış olan […]

Yorum yapın