Sinonim

Eş anlamlı. Aynı kategoride kullanılan aynı taksonu ifade eden iki ya da daha fazla sayıdaki bilimsel isim. Moleküler biyolojide aynı amino asidi kollayan iki ya da daha fazla kodon anlamlarına gelir. Bu kelime genellikle sınonim şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı sinonim şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

sınonim (Yanlış kullanım)

sinonim ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Sinonim kelimeler hakkında detaylı araştırma yapmam isteniyor.


Diğer Doğru Yazımlar

  • SafhaSafha Evre, faz anlamlarına gelir. Bu kelime genellikle safa şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru […]
  • SürprizSürpriz Sürpriz, hiç beklenmediği için insanı şaşırtarak sevindiren ya da insanın üzüntüsüne yol açan […]
  • Söz KonusuSöz Konusu Söze, konuşmaya, görüşmeye konu olan, üzerinde konuşulan ya da konuşulmakta olan, kendisinden […]
  • SosyokültürelSosyokültürel Sosyokültürel kelimesi aynı anda bir toplumu veya toplumsal bir grubu ve kendine özgü olan […]
  • PandemiPandemi Bir hastalığın bir kıta ya da birkaç ülke üzerinde aynı anda yaygın şekilde görülmesi, büyük […]
  • SanrıSanrı Sanrı kelimesi bir ruh bilimi terimidir. Uyanık bir kişinin, kendi dışında var sandığı ancak […]

Yorum yapın