Sömestir

Öğretim yılının ayrıldığı iki dönemden her biri anlamına gelir. Fransızcadan dilimize geçen bu kelime genellikle sömestr şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı sömestir şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

sömestr (Yanlış kullanım)

sömestir ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Sömestir tatilinde Ankara’ya gideceğiz.


Diğer Doğru Yazımlar

  • ŞevvalŞevval Hicri takvime göre ramazandan sonra gelen ay, bayram ayı anlamlarına gelir. Bu kelime […]
  • SoykırımSoykırım Bir insan topluluğunu ulusal, dinsel vb. sebeplerle yok etme, jenosit, genosit, pogrom […]
  • SinonimSinonim Eş anlamlı. Aynı kategoride kullanılan aynı taksonu ifade eden iki ya da daha fazla sayıdaki […]
  • SandviççiSandviççi Sandviç yapan ve satan kimse anlamına gelir. Bu kelime genellikle sandoviççi, sandöviççi, […]
  • SelektörSelektör Tahılı yabancı maddelerden ayırmak için kullanılan aygıt.Taşıtlarda farların uzun ve kısa […]
  • SedaSeda Ses anlamına gelir. Bu kelime genellikle sada şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı […]

Yorum yapın