Şüyu bulmak

Herkes tarafından duyulmak, yayılmak anlamına gelir. Bu kelime genellikle şuyu bulmak şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı şüyu bulmak şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

şuyu bulmak (Yanlış kullanım)

şüyu bulmak ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Olay bir anda şüyu buldu, bu durum beni daha çok üzdü.

Şüyu

Herkesçe duyulma, yayılma anlamına gelir. Bu kelime genellikle şuyu şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı şüyu şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

şuyu (Yanlış kullanım)

şüyu ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Ne zâtında ne vukūundadır / Fenâlık onun şüyûundadır. (Ziyâ Paşa)

Şüyuu vukuundan beter

`bir şeyin dedikodusunun yapılması, onun gerçekleşmesinden daha kötüdür` anlamında kullanılan bir söz anlamına gelir. Bu kelime genellikle şuyuu vukuğundan beter, şuuyu vukuundan beter şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı şüyuu vukuundan beter şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

şuyuu vukuundan beter (Yanlış kullanım)

şuuyu vukuğundan beter (Yanlış kullanım)

şüyuu vukuundan beter ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Nicedir şüyuu vukuundan beter söylentiler dolaşıyordu ortalıkta.

Şaşaa

Görkem, parlaklık, parıltı anlamına gelir. Bu kelime genellikle şaşağa şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı şaşaa şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

şaşağa (Yanlış kullanım)

şaşaa ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Şaşaadan nefret eder, sade bir hayatın en iyi seçim olduğunu düşünürdü.

Şaşabilmek

Şaşma ihtimali veya imkânı bulunmak anlamına gelir. Bu kelime genellikle şaşa bilmek şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı şaşabilmek şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

şaşa bilmek (Yanlış kullanım)

şaşabilmek ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Bunca olandan sonra hala bir şeye şaşabilmene anlam veremiyorum.

Şaşaalı

Görkemli: Parıltılı anlamına gelir. Bu kelime genellikle şaşağalı şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı şaşaalı şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

şaşağalı (Yanlış kullanım)

şaşaalı ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Bazen mehtap bu yalının üstüne vurarak onu şaşaalı manalarla öyle pırıl pırıl parlatırdı ki…” – Abdülhak Şinasi Hisar

Şaşaasız

Görkemsiz. Parıltısı olmayan anlamlarına gelir. Bu kelime genellikle şaşağasız şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı şaşaasız şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

şaşağasız (Yanlış kullanım)

şaşaasız ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Kendi halinde şaşaasız bir hayat yaşamayı seçmişti.

Şaşakalmak

Çok şaşırmak, şaşkınlıktan ne yapacağını bilememek anlamına gelir. Bu kelime genellikle şaşakalmak şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı şaşa kalmak şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

şaşakalmak (Yanlış kullanım)

şaşa kalmak ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Fırtınadan sonra şaşakalır insan, anlayamaz o azgın denizin ne kerametle, nasıl durulduğunu.” – Azra Erhat

Şevval

Hicri takvime göre ramazandan sonra gelen ay, bayram ayı anlamlarına gelir. Bu kelime genellikle şeval şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı şevval şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

şeval (Yanlış kullanım)

şevval ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Şevval ayı hicri takvime göre 10.aydır.

Şehadetname

Diploma, sertifika. Bir işin yapıldığını gösteren, yetkilisi tarafından verilmiş olan onaylanmış belge anlamına gelir. Bu kelime genellikle şehadet name şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı şehadetname şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

şehadet name (Yanlış kullanım)

şehadetname ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Benim lise şehadetnamem -diplomam- koskoca bir kâğıttır.” – Burhan Felek