Toplardamar

Kirli kanın vücudun her yanından kalbe gitmesini sağlayan damar, vena, verit anlamına gelir. Bu kelime genellikle toplar damar şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı toplardamar şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

toplar damar(Yanlış kullanım)

toplardamar ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Günümüzde birçok insan toplardamar problemleri yaşamaktadır.

Teeddüp

Utanma anlamına gelir. Bu kelime genellikle teettüp şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı teeddüp şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

teettüp(Yanlış kullanım)

teeddüp ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Fakat düşmana arkanı gösterme, şehit olur isen senin şehadetinle iftihar ederim, kaçar isen irtikâp ettiğin (Yüklendiğin) denaetten (Alçaklıktan) dolayı sana biraderim demeye teeddüp ederim.” (Devleti Aliyeyi Osmaniye S. 239-240)

Tretuvar

Yaya kaldırımı anlamına gelir. Bu kelime genellikle tretuvar şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı tretuvar şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

tretuvar(Yanlış kullanım)

tretuvar ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Azami kot, tabii zemin kotu yol altında olan parsellerde parselin cephe aldığı yol hizasındaki en yüksek tretuvar seviyesi olur.

Talepkâr

İstekli anlamına gelir. Bu kelime genellikle talepkar şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı talepkâr şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

talepkar (Yanlış kullanım)

talepkâr ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Yıllar önce kendini suya atmayı istediğinde içine kapanık, hırçın, beceriksizce talepkâr bir gövdeydi bu.” – Erendiz Atasü

Tabildot

Seçmesiz yemek, alakart karşıtı. Birçok kişinin erzak sağlayıp kendilerine yemek pişirtmek için kurdukları ortaklık anlamına gelir. Bu kelime genellikle tabldot şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı tabildot şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

tabldot (Yanlış kullanım)

tabildot ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Öğle, akşam yemeklerini kampın tabildotundan yiyebilirdim.” – Orhan Veli Kanık

Ta ki

Yeter ki, sonunda anlamına gelir. Bu kelime genellikle taki şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı ta ki şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

taki (Yanlış kullanım)

ta ki ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Sana boyun eğdim, ta ki bugüne kadar.

Tik tak

Genellikle saatin çalışırken çıkardığı ses anlamına gelir. Bu kelime genellikle tiktak şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı tik tak şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

tiktak (Yanlış kullanım)

tik tak ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Ocağın üzerindeki saatin kırık bir kalp gibi vuran kuvvetsiz ve mahzun tik taklarını duydu.” – Ömer Seyfettin

Teyel

Seyrek ve eğreti dikiş anlamına gelir. Bu kelime genellikle teğel şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı teyel şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

teğel (Yanlış kullanım)

teyel ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Terziler, dikim işlemlerini kolaylaştırmak için kesin dikime geçmeden önce teyel ile tutturma yaparlar.

Telepatik

Telepati ile ilgili anlamına gelir. Bu kelime genellikle telepatik şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı telepatik şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

telepatik (Yanlış kullanım)

telepatik ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Telepatik bir kuvvet olacak, madam bana yakınlaşmasın mı?” – Aka Gündüz

Telepati

Birinin düşündüklerini veya uzakta geçen bir olayı hiçbir bağlantı olmadan algılama, uza duyum anlamına gelir. Bu kelime genellikle tele pati şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı telepati şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

tele pati (Yanlış kullanım)

telepati ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Kitapta, telepati ile zihin kontrolü, erkek ve kadın beyni arasındaki farklar ile beynin cinsel tercihlerdeki etkisini dair dikkat çeken tespitler yer alıyor.