Teyp

Manyetik bir bant üzerine sesleri kaydeden ve okuyan aygıt anlamına gelir. Bu kelime genellikle teyip şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı teyp şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

teyip (Yanlış kullanım)

teyp ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Teyp cihazlarında kayıt ortamı olarak birden fazla kez kayıt yapılabilen manyetik şeritler kullanılır.

Tavan arası

Bir yapının tavanı ile çatısı arasında kalan bölüm, tavan aralığı, çatı arası anlamına gelir. Bu kelime genellikle tavanarası şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı tavan arası şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

tavanarası (Yanlış kullanım)

tavan arası ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Kış için saklamak üzere tavan arasına ayvalar yerleştirmiş.” – Abdülhak Şinasi Hisar

Telkin

Bir duyguyu, bir düşünceyi aşılama. Talkın. Bilinç dışı bir sürecin aracılığıyla, kişinin ruhsal veya fizyolojik alanıyla ilgili bir düşüncenin gerçekleştirilmesi anlamına gelir. Bu kelime genellikle telgin şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı telkin şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

telgin (Yanlış kullanım)

telkin ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Bu telkin günlerce, haftalarca devam etti.” – Ahmet Hikmet Müftüoğlu

Telkin etmek

Aşılamak anlamına gelir. Bu kelime genellikle telkinetmek şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı telkin etmek şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

telkinetmek (Yanlış kullanım)

telkin etmek ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Her çeşit kokunun az çok manası yani telkin ettiği bir duygu vardır.” – İbrahim Alâeddin Gövsa

Telgraf

İki merkez arasında, kararlaştırılmış işaretlerin yardımıyla yazılı haberlerin veya belgelerin iletimini sağlayan bir telekomünikasyon düzeni. Bu düzenle gönderilen haberin yazılı olduğu kâğıt anlamına gelir. Bu kelime genellikle telegıraf, telgıraf şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı telgraf şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

telegıraf (Yanlış kullanım)

telgıraf (Yanlış kullanım)

telgraf✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Dün telgrafla sıhhatinizi sormak için kasabaya inmiştim.” – Reşat Nuri Güntekin

Tamahkâr

Açgözlü anlamına gelir. Bu kelime genellikle tamahkar şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı tamahkâr şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

tamahkar (Yanlış kullanım)

tamahkâr ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Bu kadın kadar tamahkâr bir insana ömründe rast gelmedi.” – Yakup Kadri Karaosmanoğlu

Toplardamar

Kirli kanın vücudun her yanından kalbe gitmesini sağlayan damar, vena, verit anlamına gelir. Bu kelime genellikle toplar damar şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı toplardamar şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

toplar damar(Yanlış kullanım)

toplardamar ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Günümüzde birçok insan toplardamar problemleri yaşamaktadır.

Teeddüp

Utanma anlamına gelir. Bu kelime genellikle teettüp şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı teeddüp şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

teettüp(Yanlış kullanım)

teeddüp ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Fakat düşmana arkanı gösterme, şehit olur isen senin şehadetinle iftihar ederim, kaçar isen irtikâp ettiğin (Yüklendiğin) denaetten (Alçaklıktan) dolayı sana biraderim demeye teeddüp ederim.” (Devleti Aliyeyi Osmaniye S. 239-240)

Tretuvar

Yaya kaldırımı anlamına gelir. Bu kelime genellikle tretuvar şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı tretuvar şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

tretuvar(Yanlış kullanım)

tretuvar ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Azami kot, tabii zemin kotu yol altında olan parsellerde parselin cephe aldığı yol hizasındaki en yüksek tretuvar seviyesi olur.

Talepkâr

İstekli anlamına gelir. Bu kelime genellikle talepkar şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı talepkâr şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

talepkar (Yanlış kullanım)

talepkâr ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Yıllar önce kendini suya atmayı istediğinde içine kapanık, hırçın, beceriksizce talepkâr bir gövdeydi bu.” – Erendiz Atasü