Temayül

Bir tarafa eğilme, meyletme, bir kimseye veya bir şeye ilgi duyma anlamına gelir. Bu kelime genellikle temayul şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı temayül şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

temayul (Yanlış kullanım)

temayül ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Yarının siyasetine yol açan fikirler, temayüller ilk önce bunlar arasında kaynaşır.” – Yakup Kadri Karaosmanoğlu

Teyakkuza geçmek

Dikkatli ve tetikte olmak anlamına gelir. Bu kelime genellikle telakkuza geçmek şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı teyakkuza geçmek şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

telakkuza geçmek (Yanlış kullanım)

teyakkuza geçmek ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Komutanlar aldıkları istihbarattan sonra teyakkuza geçti.

Teyakkuz

Uyanıklık anlamına gelir. Bu kelime genellikle telakkuz şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı teyakkuz şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

telakkuz (Yanlış kullanım)

teyakkuz ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Türkler teyakkuz, cesâret ve pervâsız sükûnlarıyle rayların yanında bir demirden hat gibi durdu (Fâlih R. Atay – Ö.T.S.)

Tezahürat

Bağırıp çağırarak, alkışlayıp tempo tutarak yapılan gösteri anlamına gelir. Bu kelime genellikle tezahurat şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı tezahürat şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

tezahurat (Yanlış kullanım)

tezahürat ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Bazı davetliler giderken gençler tempo tutup tezahürat yapıyorlardı.” – Haldun Taner

Trend

Bir şeyi sevmeye, istemeye veya yapmaya içten yönelme, meyil, temayül. Belirli bir siyasi görüşe veya düşünceye yakın olma durumu, tandans. Para piyasalarında zamanla oluşan değişim, alım satım işlemleriyle ilgili iniş çıkış seyri. anlamına gelir. Bu kelime genellikle tirend şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı trend şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

tirend (Yanlış kullanım)

trend ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Sezonun en trend ürünlerini görmek için mağazamıza bekleriz.

Tavşankanı

Parlak ve koyu kırmızı renk. Bu renkte olan. Tam kıvamında demlenmiş (çay) anlamına gelir. Bu kelime genellikle tavşan kanı, davşankanı, davşan kanı şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı tavşankanı şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

tavşan kanı (Yanlış kullanım)

davşankanı (Yanlış kullanım)

davşan kanı (Yanlış kullanım)

tavşankanı ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Tavşankanı çayı ince belli çay bardağına boşalttı.” – Haldun Taner

Tükürük

Tükürük bezlerinin ağza akan salgısı anlamına gelir. Bu kelime genellikle tükrük şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı tükürük şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

tükrük (Yanlış kullanım)

tükürük ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Böyle tükürük saçtığına bakılırsa ya politikadan konuşuyor ya birini batırıyordu.” – Haldun Taner

Tamamıyla

Tam olarak, büsbütün, baştan sona, külliyen anlamına gelir. Bu kelime genellikle tamamiyle şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı tamamıyla şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

tamamiyle (Yanlış kullanım)

tamamıyla ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Hiddetim tamamıyla geçtiği için bu kıymetli yadigâra acımaya başlamıştım.” – Ömer Seyfettin

Türk ordusu

Kalıtım, mirasta hak sahibi olma anlamına gelir. Bu kelime genellikle türk ordusu şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı Türk ordusu şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

türk ordusu (Yanlış kullanım)

Türk ordusu ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Ordu, Türk ordusu!.. İşte bütün milletin göğsünü güven, gurur duygularıyla kabartan şanlı ad! 1937 (Atatürk’ün S.D.I, s. 387)

Türk halkı

Türk soyundan gelen yada kendini öyle kabul eden anlamına gelir. Kesme ile ayrılmaz. Türk kelimesi büyük harfle başlar. Bu kelime genellikle Türk halk’ı şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı Türk halkı şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

Türk halk’ı (Yanlış kullanım)

Türk halkı ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Türk halkının geçmişi destanlarla doludur.