Taraftan

-den başka, sayılmazsa, hariç tutulursa anlamına gelir. Bu kelime genellikle tarafdan şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı taraftan şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

tarafdan (Yanlış kullanım)

taraftan ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Arka taraftan saldırdıkları için kim olduklarını görememiş.

TÜYAP’tan

Kısaltması büyük harflerle yapıldığı hâlde bir kelime gibi okunan kısaltmalara getirilen eklerde kısaltmanın okunuşu esas alınır: ASELSAN’da, BOTAŞ’ın, NATO’dan, UNESCO’ya vb. Bu kelime genellikle tüyaptan, TÜYAP’den şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı Tüyap’tan şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

tüyaptan (Yanlış kullanım)

TÜYAP’den (Yanlış kullanım)

TÜYAP’tan✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

TÜYAP’tan fuar tarihi hakkında açıklama geldi.

Teşvik

İsteklendirme, özendirme, bir kimseyi kötü bir iş yapması için kışkırtma anlamlarına gelir. Bu kelime genellikle teşfik şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı teşvik şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

teşfik(Yanlış kullanım)

teşvik✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“O vakitler, bu kadarcık ümit ve teşvik, bizi heyecanlandırmaya yeterdi.” – Falih Rıfkı Atay

Topyekûn

Eksiksiz, toplam, toplu olarak anlamına gelir. Bu kelime genellikle topyekün şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı topyekûn şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

topyekün(Yanlış kullanım)

topyekûn✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Batı diplomasisi topyekûn nice acı dersler gördü, nice çetin imtihanlardan geçti.” – Yakup Kadri Karaosmanoğlu

Tehditkar

Tehdit edici anlamına gelir. Bu kelime genellikle tehtitkar şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı tehditkar şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

tehtitkar(Yanlış kullanım)

tehditkar✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Dışarıda önce tehditkâr bir pembelik belirdi, ufak ufak akşam oluyor.” – Attila İlhan

Tedahül

Birbirinin içine girme, ödemede gecikme, yığılıp kalma, birikme anlamına gelir. Bu kelime genellikle tedaül şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı tedahül şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

tedaül (Yanlış kullanım)

tedahül✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Fıkıh ekollerinin yaygın bir şekilde başvurdukları ilkelerden birisi de tedahüldür.

Testosteron

Erkek cinsiyet hormonu anlamına gelir. Bu kelime genellikle testesteron şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı testosteron şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

testesteron (Yanlış kullanım)

testosteron ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Testosteron, vücudunuzun en çok ihtiyaç duyduğu hayati hormonlardan biridir.

Teamül

Bir yerde öteden beri olagelen davranış, tepkime, iş, davranış anlamına gelir. Bu kelime genellikle temayül şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı teamül şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

temayül (Yanlış kullanım)

teamül ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Ekseriya gelen ecnebiler ve Hristiyanlar teamül olarak ayrı bir yerde ve hürmeten ayakta durup ayini seyrederlerdi.” – Asaf Halet Çelebi

Temayül

Bir tarafa eğilme, meyletme, bir kimseye veya bir şeye ilgi duyma anlamına gelir. Bu kelime genellikle temayul şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı temayül şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

temayul (Yanlış kullanım)

temayül ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Yarının siyasetine yol açan fikirler, temayüller ilk önce bunlar arasında kaynaşır.” – Yakup Kadri Karaosmanoğlu

Teyakkuza geçmek

Dikkatli ve tetikte olmak anlamına gelir. Bu kelime genellikle telakkuza geçmek şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı teyakkuza geçmek şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

telakkuza geçmek (Yanlış kullanım)

teyakkuza geçmek ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Komutanlar aldıkları istihbarattan sonra teyakkuza geçti.