Tabildot

Seçmesiz yemek, alakart karşıtı. Birçok kişinin erzak sağlayıp kendilerine yemek pişirtmek için kurdukları ortaklık anlamına gelir. Bu kelime genellikle tabldot şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı tabildot şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

tabldot (Yanlış kullanım)

tabildot ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Öğle, akşam yemeklerini kampın tabildotundan yiyebilirdim.” – Orhan Veli Kanık

Ta ki

Yeter ki, sonunda anlamına gelir. Bu kelime genellikle taki şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı ta ki şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

taki (Yanlış kullanım)

ta ki ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Sana boyun eğdim, ta ki bugüne kadar.

Tik tak

Genellikle saatin çalışırken çıkardığı ses anlamına gelir. Bu kelime genellikle tiktak şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı tik tak şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

tiktak (Yanlış kullanım)

tik tak ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Ocağın üzerindeki saatin kırık bir kalp gibi vuran kuvvetsiz ve mahzun tik taklarını duydu.” – Ömer Seyfettin

Teyel

Seyrek ve eğreti dikiş anlamına gelir. Bu kelime genellikle teğel şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı teyel şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

teğel (Yanlış kullanım)

teyel ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Terziler, dikim işlemlerini kolaylaştırmak için kesin dikime geçmeden önce teyel ile tutturma yaparlar.

Telepatik

Telepati ile ilgili anlamına gelir. Bu kelime genellikle telepatik şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı telepatik şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

telepatik (Yanlış kullanım)

telepatik ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Telepatik bir kuvvet olacak, madam bana yakınlaşmasın mı?” – Aka Gündüz

Telepati

Birinin düşündüklerini veya uzakta geçen bir olayı hiçbir bağlantı olmadan algılama, uza duyum anlamına gelir. Bu kelime genellikle tele pati şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı telepati şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

tele pati (Yanlış kullanım)

telepati ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Kitapta, telepati ile zihin kontrolü, erkek ve kadın beyni arasındaki farklar ile beynin cinsel tercihlerdeki etkisini dair dikkat çeken tespitler yer alıyor.

Taraftan

-den başka, sayılmazsa, hariç tutulursa anlamına gelir. Bu kelime genellikle tarafdan şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı taraftan şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

tarafdan (Yanlış kullanım)

taraftan ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Arka taraftan saldırdıkları için kim olduklarını görememiş.

TÜYAP’tan

Kısaltması büyük harflerle yapıldığı hâlde bir kelime gibi okunan kısaltmalara getirilen eklerde kısaltmanın okunuşu esas alınır: ASELSAN’da, BOTAŞ’ın, NATO’dan, UNESCO’ya vb. Bu kelime genellikle tüyaptan, TÜYAP’den şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı Tüyap’tan şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

tüyaptan (Yanlış kullanım)

TÜYAP’den (Yanlış kullanım)

TÜYAP’tan✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

TÜYAP’tan fuar tarihi hakkında açıklama geldi.

Teşvik

İsteklendirme, özendirme, bir kimseyi kötü bir iş yapması için kışkırtma anlamlarına gelir. Bu kelime genellikle teşfik şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı teşvik şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

teşfik(Yanlış kullanım)

teşvik✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“O vakitler, bu kadarcık ümit ve teşvik, bizi heyecanlandırmaya yeterdi.” – Falih Rıfkı Atay

Topyekûn

Eksiksiz, toplam, toplu olarak anlamına gelir. Bu kelime genellikle topyekün şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı topyekûn şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

topyekün(Yanlış kullanım)

topyekûn✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Batı diplomasisi topyekûn nice acı dersler gördü, nice çetin imtihanlardan geçti.” – Yakup Kadri Karaosmanoğlu