Türk ordusu

Kalıtım, mirasta hak sahibi olma anlamına gelir. Bu kelime genellikle türk ordusu şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı Türk ordusu şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

türk ordusu (Yanlış kullanım)

Türk ordusu ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Ordu, Türk ordusu!.. İşte bütün milletin göğsünü güven, gurur duygularıyla kabartan şanlı ad! 1937 (Atatürk’ün S.D.I, s. 387)

Türk halkı

Türk soyundan gelen yada kendini öyle kabul eden anlamına gelir. Kesme ile ayrılmaz. Türk kelimesi büyük harfle başlar. Bu kelime genellikle Türk halk’ı şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı Türk halkı şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

Türk halk’ı (Yanlış kullanım)

Türk halkı ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Türk halkının geçmişi destanlarla doludur.

Tezhip

Yazma kitaplarda, sayfaların yaldız ve boya ile bezenmesi, yaldızlama anlamına gelir. Bu kelime genellikle teship şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı tezhip şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

teship (Yanlış kullanım)

tezhip ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Tezhip sanatçısı çok güzel süslemeler yaparak beğeni kazandı.

Toprakbastı

Ayakbastı anlamına gelir. Bu kelime genellikle toprak bastı şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı toprakbastı şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

toprak bastı (Yanlış kullanım)

toprakbastı ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Toprakbastı parası için kavga çıkardılar.

Toprak altı

Toprağın içi anlamına gelir. Bu kelime genellikle toprakaltı şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı toprak altı şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

toprakaltı (Yanlış kullanım)

toprak altı ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Günümüzün en gelişmiş tarımsal sulama yöntemi olan toprak altı damla sulama; sulama randımanı, su tasarrufu ve verim artışında üstünlük sağlıyor.

Turna balığı

Tatlı sularda yaşayan yırtıcı bir balık anlamına gelir. Bu kelime genellikle turnabalığı şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı turna balığı şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

turnabalığı (Yanlış kullanım)

turna balığı ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Balıkçı dev turna balığı yakaladı.

Tezahür

Belirme, görünme, gözükme, ortaya çıkma, oluşma anlamına gelir. Bu kelime genellikle tezaür şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı tezahür şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

tezaür (Yanlış kullanım)

tezahür ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Muvaffak olamamış sanatkârın iki türlü tezahürü vardır.” – Sait Faik Abasıyanık

Teşrif etmek

Şereflendirmek, onurlandırmak, bir yere gelmek anlamına gelir. Bu kelime genellikle tefriş etmek şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı teşrif etmek şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

tefriş etmek (Yanlış kullanım)

teşrif etmek ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Efendi hazretleri, nihayet teşrif edebilmişler demek?” – Attila İlhan

Tabi

Bağımlı anlamına gelir. Bu kelime genellikle tabii şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı tabi şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

tabii (Yanlış kullanım)

tabi ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Sanki bütün kamara, bütün halk, onlara tabi, onlara mahkûmdu.” – Peyami Safa

Tenkisat

Azaltmalar, eksiltmeler anlamına gelir. Bu kelime genellikle tensikat şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı tenkisat şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

tensikat (Yanlış kullanım)

tenkisat ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Elçilik kadrolarında tenkisat yapılacağından söz ediliyor.” – Attila İlhan