Takma ad

Kimi yazarların, ozanların, kim olduklarını saklamak, okur üzerinde değişik bir etki yapmak gibi amaçlarla, kendi adı dışında kullandığı, kimi zaman tam olarak benimseyip süreklileştirdiği, onunla tanındığı ad anlamına gelir. Bu kelime genellikle nick name, takmaad şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı takma ad şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

nick name (Yanlış kullanım)

takmaad (Yanlış kullanım)

takma ad ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Namık Kemal tarafından çağının en yüksek şairi olarak nitelendirilen Sultan Selim, eserlerinde Selimi takma adını kullanmıştır.


Diğer Doğru Yazımlar

  • TanzimatTanzimat İdari işlerin düzeltilmesi için alınan önlemlerin ve uygulamaların tamamıdır. Tarihte Sultan […]
  • TamgünTamgün Yasal olarak kabul edilmiş olan işgünü süresi anlamına gelir. Bu kelime genellikle tam gün, […]
  • TaraftanTaraftan -den başka, sayılmazsa, hariç tutulursa anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • TavşankanıTavşankanı Parlak ve koyu kırmızı renk. Bu renkte olan. Tam kıvamında demlenmiş (çay) anlamına gelir. Bu […]
  • TamamıylaTamamıyla Tam olarak, büsbütün, baştan sona, külliyen anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • TamTam Eksiksiz, kesintisiz anlamına gelir. Arapçadan dilimize geçen bu kelime genellikle […]

Yorum yapın