Tamahkâr

Açgözlü anlamına gelir. Bu kelime genellikle tamahkar şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı tamahkâr şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

tamahkar (Yanlış kullanım)

tamahkâr ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Bu kadın kadar tamahkâr bir insana ömründe rast gelmedi.” – Yakup Kadri Karaosmanoğlu


Diğer Doğru Yazımlar

  • TopyekûnTopyekûn Eksiksiz, toplam, toplu olarak anlamına gelir. Bu kelime genellikle topyekün şeklinde yanlış […]
  • TemayülTemayül Bir tarafa eğilme, meyletme, bir kimseye veya bir şeye ilgi duyma anlamına gelir. Bu kelime […]
  • Telkin etmekTelkin etmek Aşılamak anlamına gelir. Bu kelime genellikle telkinetmek şeklinde yanlış yazılmaktadır. […]
  • TelkinTelkin Bir duyguyu, bir düşünceyi aşılama. Talkın. Bilinç dışı bir sürecin aracılığıyla, kişinin […]
  • Tavan arasıTavan arası Bir yapının tavanı ile çatısı arasında kalan bölüm, tavan aralığı, çatı arası anlamına gelir. […]
  • TelgrafTelgraf İki merkez arasında, kararlaştırılmış işaretlerin yardımıyla yazılı haberlerin veya […]

Yorum yapın