Tasfiye

Arıtma, ayıklama, temizleme. Bir ticaret kuruluşunun batması, kapanması vb. sebepler üzerine hesapların kesilmesi, alacaklılara, ortada kalan mal ve paradan paylarına düşen miktarın verilmesi, likidasyon. Türlü sebeplerle birçok kimsenin görevine son verme anlamına gelir. Bu kelime genellikle tavsiye şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı tasfiye şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

tavsiye (Yanlış kullanım)

tasfiye ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Yoksa mutlu bir şansla bir uzlaşma olacak, bu da yumuşak bir tasfiyeye imkân bırakacak mıydı?” – Tarık Buğra


Diğer Doğru Yazımlar

  • TurizmTurizm Dinlenmek, görmek ve tanımak gibi ereklerle yapılan gezi, bir ülkeye ya da bir bölgeye turist […]
  • TaraftanTaraftan -den başka, sayılmazsa, hariç tutulursa anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Tuna NehriTuna Nehri Yer adlarında ilk isimden sonra gelen ve deniz, nehir, göl, dağ, boğaz vb. tür bildiren […]
  • TiksinmekTiksinmek Bir şeyi, bir kimseyi, bir düşünceyi, bir davranışı vb. kötü, iğrenç ya da aşağılık bularak […]
  • TürkçeyeTürkçeye Türk dil kurumunun son yatığı düzenlemeye göre dil isimlerine gelen ekler kesme işareti ile […]
  • Tembel mi tembelTembel mi tembel “mi” soru edatı her zaman ayrı yazılır. Kendinden önce gelen sözcüğün son hecesindeki ünlüye […]

Yorum yapın