Tavsiye

Öğütleme, yol gösterme, bir şeyin, bir kimsenin iyi, işe yarar olduğunu ilgili kişiye söyleme, referans anlamına gelir. Bu kelime genellikle tasfiye şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı tavsiye şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

tasfiye (Yanlış kullanım)

tavsiye ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Doktorların tavsiyesini yerine getirmek için de yürüye yürüye evine vaktinde yetişir.” – Abdülhak Şinasi Hisar


Diğer Doğru Yazımlar

  • TedahülTedahül Birbirinin içine girme, ödemede gecikme, yığılıp kalma, birikme anlamına gelir. Bu kelime […]
  • TubalarTubalar Yapım eki göreviyle kullanılan “-ler” yapım eki, eklendiği sözcüğe “aile” anlamı katar. Bu […]
  • Teke tekTeke tek İki kişi karşılıklı olarak, başka hiç kimse karışmadan anlamına gelir. İsim durum ekleri ve […]
  • TürklerinTürklerin Özel adlara getirilen yapım ekleri, çokluk eki ve bunlardan sonra gelen diğer ekler kesmeyle […]
  • Tarla KuşuTarla Kuşu Tarla kuşu, çayır kuşu, toygar, turgay isimleri ile de bilinen, toygargiller familyasına ait […]
  • Türk Lirası SimgesiTürk Lirası Simgesi 1 Mart 2012 itibariyle kabul edilmiş olan, Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk […]

Yorum yapın