Tavsiye


Öğütleme, yol gösterme, bir şeyin, bir kimsenin iyi, işe yarar olduğunu ilgili kişiye söyleme, referans anlamına gelir. Bu kelime genellikle tasfiye şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı tavsiye şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:


tasfiye (Yanlış kullanım)

tavsiye ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Doktorların tavsiyesini yerine getirmek için de yürüye yürüye evine vaktinde yetişir.” – Abdülhak Şinasi HisarTavsiye Doğru Okunuşu, Tavsiye Nasıl Okunur?

* Okunuşunu dinlemek için hoparlörün üzerine basınız.

Diğer Doğru Yazımlar

  • TubalarTubalar Yapım eki göreviyle kullanılan “-ler” yapım eki, eklendiği sözcüğe “aile” anlamı katar. Bu […]
  • Tarla KuşuTarla Kuşu Tarla kuşu, çayır kuşu, toygar, turgay isimleri ile de bilinen, toygargiller familyasına ait […]
  • Teke tekTeke tek İki kişi karşılıklı olarak, başka hiç kimse karışmadan anlamına gelir. İsim durum ekleri ve […]
  • TürklerinTürklerin Özel adlara getirilen yapım ekleri, çokluk eki ve bunlardan sonra gelen diğer ekler kesmeyle […]
  • Terk etmekTerk etmek Bir kişiden veya mekandan ayrılma durumunda kullanılan terk etmek kelimesi, terk ve […]
  • TespitTespit Dilimize Arapça'dan geçen ve bir durumu saptama, belirleme manasında […]