TDK

Türkçeyi incelemek ve Türkçe’nin gelişmesi için çalışmak amacıyla 12 Temmuz 1932’de Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulan Türk Dil Kurumunun kısaltılmış halidir. Bu kelime genellikle T.D.K şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı TDK şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

T.D.K (Yanlış kullanım)

TDK ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

TDK yeni yazım kurallarını yayımladı.


Diğer Doğru Yazımlar

  • On ikiOn iki 12 ve 13 sayıları arasında bulunan sayıdır. Sayılar harflerle de yazılabilir: bin yıldan […]
  • Her ayHer ay 12 ay boyunca, ayların her birinde anlamına gelir. Bu kelime genellikle heray şeklinde yanlış […]
  • TürklükTürklük Türklük, Türk olanların ve Türklüğe asimile edil­miş olanların ezici çoğunluğunda görülen […]
  • Türk diliTürk dili Türk kelimesi büyük harfle yazılır. Bu kelime genellikle Türk Dili şeklinde yanlış […]
  • AlmancaAlmanca Dil ve lehçe adları büyük harfle başlar. Bu kelime genellikle almanca şeklinde yanlış […]
  • AyrımAyrım Ayrım; bölümlere veya parçalara ayırma işi, benzer şeylerin birbirleri ile karıştırılmasını […]

Yorum yapın