Tehditkar

Tehdit edici anlamına gelir. Bu kelime genellikle tehtitkar şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı tehditkar şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

tehtitkar(Yanlış kullanım)

tehditkar✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Dışarıda önce tehditkâr bir pembelik belirdi, ufak ufak akşam oluyor.” – Attila İlhan


Diğer Doğru Yazımlar

  • Ta kiTa ki Yeter ki, sonunda anlamına gelir. Bu kelime genellikle taki şeklinde yanlış yazılmaktadır. […]
  • TeyelTeyel Seyrek ve eğreti dikiş anlamına gelir. Bu kelime genellikle teğel şeklinde yanlış […]
  • TopyekûnTopyekûn Eksiksiz, toplam, toplu olarak anlamına gelir. Bu kelime genellikle topyekün şeklinde yanlış […]
  • TedahülTedahül Birbirinin içine girme, ödemede gecikme, yığılıp kalma, birikme anlamına gelir. Bu kelime […]
  • TabiTabi Bağımlı anlamına gelir. Bu kelime genellikle tabii şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru […]
  • TeskinTeskin Acı, öfke, heyecan vb. duyguları yatıştırma, dindirmeye çalışma anlamına gelir. Bu kelime […]

Yorum yapın