Tehditkar

Tehdit edici anlamına gelir. Bu kelime genellikle tehtitkar şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı tehditkar şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

tehtitkar(Yanlış kullanım)

tehditkar✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Dışarıda önce tehditkâr bir pembelik belirdi, ufak ufak akşam oluyor.” – Attila İlhan


Diğer Doğru Yazımlar

  • TopyekûnTopyekûn Eksiksiz, toplam, toplu olarak anlamına gelir. Bu kelime genellikle topyekün şeklinde yanlış […]
  • TabiTabi Bağımlı anlamına gelir. Bu kelime genellikle tabii şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru […]
  • TedahülTedahül Birbirinin içine girme, ödemede gecikme, yığılıp kalma, birikme anlamına gelir. Bu kelime […]
  • TaraftanTaraftan -den başka, sayılmazsa, hariç tutulursa anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • TeşvikTeşvik İsteklendirme, özendirme, bir kimseyi kötü bir iş yapması için kışkırtma anlamlarına gelir. […]
  • TeamülTeamül Bir yerde öteden beri olagelen davranış, tepkime, iş, davranış anlamına gelir. Bu kelime […]

Yorum yapın