Teyp

Manyetik bir bant üzerine sesleri kaydeden ve okuyan aygıt anlamına gelir. Bu kelime genellikle teyip şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı teyp şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

teyip (Yanlış kullanım)

teyp ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Teyp cihazlarında kayıt ortamı olarak birden fazla kez kayıt yapılabilen manyetik şeritler kullanılır.


Diğer Doğru Yazımlar

  • TriptikTriptik Otomobiller için verilen geçici gümrük belgesi anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Tik takTik tak Genellikle saatin çalışırken çıkardığı ses anlamına gelir. Bu kelime genellikle tiktak […]
  • TeyelTeyel Seyrek ve eğreti dikiş anlamına gelir. Bu kelime genellikle teğel şeklinde yanlış […]
  • TelepatiTelepati Birinin düşündüklerini veya uzakta geçen bir olayı hiçbir bağlantı olmadan algılama, uza […]
  • TeşvikTeşvik İsteklendirme, özendirme, bir kimseyi kötü bir iş yapması için kışkırtma anlamlarına gelir. […]
  • TeamülTeamül Bir yerde öteden beri olagelen davranış, tepkime, iş, davranış anlamına gelir. Bu kelime […]

Yorum yapın