Tezahür

Belirme, görünme, gözükme, ortaya çıkma, oluşma anlamına gelir. Bu kelime genellikle tezaür şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı tezahür şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

tezaür (Yanlış kullanım)

tezahür ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Muvaffak olamamış sanatkârın iki türlü tezahürü vardır.” – Sait Faik Abasıyanık


Diğer Doğru Yazımlar

  • TemayülTemayül Bir tarafa eğilme, meyletme, bir kimseye veya bir şeye ilgi duyma anlamına gelir. Bu kelime […]
  • Teyakkuza geçmekTeyakkuza geçmek Dikkatli ve tetikte olmak anlamına gelir. Bu kelime genellikle telakkuza geçmek şeklinde […]
  • TestosteronTestosteron Erkek cinsiyet hormonu anlamına gelir. Bu kelime genellikle testesteron şeklinde yanlış […]
  • TezahüratTezahürat Bağırıp çağırarak, alkışlayıp tempo tutarak yapılan gösteri anlamına gelir. Bu kelime […]
  • TeyakkuzTeyakkuz Uyanıklık anlamına gelir. Bu kelime genellikle telakkuz şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru […]
  • TavşankanıTavşankanı Parlak ve koyu kırmızı renk. Bu renkte olan. Tam kıvamında demlenmiş (çay) anlamına gelir. Bu […]

Yorum yapın