Tik tak

Genellikle saatin çalışırken çıkardığı ses anlamına gelir. Bu kelime genellikle tiktak şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı tik tak şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

tiktak (Yanlış kullanım)

tik tak ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Ocağın üzerindeki saatin kırık bir kalp gibi vuran kuvvetsiz ve mahzun tik taklarını duydu.” – Ömer Seyfettin


Diğer Doğru Yazımlar

  • TamamıylaTamamıyla Tam olarak, büsbütün, baştan sona, külliyen anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • TeyelTeyel Seyrek ve eğreti dikiş anlamına gelir. Bu kelime genellikle teğel şeklinde yanlış […]
  • TelepatiTelepati Birinin düşündüklerini veya uzakta geçen bir olayı hiçbir bağlantı olmadan algılama, uza […]
  • TeşvikTeşvik İsteklendirme, özendirme, bir kimseyi kötü bir iş yapması için kışkırtma anlamlarına gelir. […]
  • TeamülTeamül Bir yerde öteden beri olagelen davranış, tepkime, iş, davranış anlamına gelir. Bu kelime […]
  • TalepkârTalepkâr İstekli anlamına gelir. Bu kelime genellikle talepkar şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru […]

Yorum yapın