Topkapı Sarayı

Topkapı Sarayı, İstanbul Sarayburnu’nda, Osmanlı İmparatorluğu’nun 600 yıllık tarihinin 400 yılı boyunca, devletin idare merkezi olarak kullanılan ve Osmanlı padişahlarının yaşadığı saraydır. Bir zamanlar içinde 4.000’e yakın insan yaşamıştır. Bu kelime genellikle Topkapısarayı. topkapı saray’ı şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı Topkapı Sarayı şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

Topkapısarayı (Yanlış kullanım)

topkapı saray’ı (Yanlış kullanım)

Topkapı Sarayı ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Topkapı Sarayı Müzesi I. Avlusu’nda yer alan Aya İrini Müzesi ziyarete açılmıştır.


Diğer Doğru Yazımlar

  • TetanosTetanos Tetanos, insan ve hayvanların açık yaralarından bulaşan tehlikeli bir hastalık, kazıklı humma […]
  • Terfi EtmekTerfi Etmek (görevli için) bir üst dereceye, bir üst rütbeye yükselmek anlamında kullanılır. Bu kelime […]
  • TürkçemizTürkçemiz Özel isimler yapım eki aldığında, sonrasında gelen çekim ekleri kesme işaretiyle […]
  • Tik takTik tak Genellikle saatin çalışırken çıkardığı ses anlamına gelir. Bu kelime genellikle tiktak […]
  • TeyelTeyel Seyrek ve eğreti dikiş anlamına gelir. Bu kelime genellikle teğel şeklinde yanlış […]
  • TelepatiTelepati Birinin düşündüklerini veya uzakta geçen bir olayı hiçbir bağlantı olmadan algılama, uza […]

Yorum yapın