Trajik


Çok acıklı, feci anlamına gelir. Bu kelime genellikle tirajik şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı trajik şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:


tirajik (Yanlış kullanım)

trajik ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Komedyenler şakalarını şiddetli ölüm ya da ciddi kazalar gibi trajik durumlara dayandırırlar.Trajik Doğru Okunuşu, Trajik Nasıl Okunur?

* Okunuşunu dinlemek için hoparlörün üzerine basınız.

Diğer Doğru Yazımlar

  • TurizmTurizm Dinlenmek, görmek ve tanımak gibi ereklerle yapılan gezi, bir ülkeye ya da bir bölgeye turist […]
  • Tabi kiTabi ki Tek başına bir cümle içinde kullanılmayan "tabii" sözcüğü, "doğal olarak" demek istediğimizde […]
  • TiksinmekTiksinmek Bir şeyi, bir kimseyi, bir düşünceyi, bir davranışı vb. kötü, iğrenç ya da aşağılık bularak […]
  • Taşkıran OtuTaşkıran Otu Çoğunlukla çok yıllık nadiren bir yıllık veya iki yıllık otsu bitkilerdir. Gövde öbekli ya da […]
  • TeşekkürTeşekkür Yapılan bir iyiliğe karşı duyulan gönül borcunu ve hoşnutluğu sözle ya da davranışla anlatma […]
  • Teyit etmekTeyit etmek Bir şeyin doğru olduğunu ortaya koymak ya da doğru olduğunu söyleyerek, belirterek […]