Türk Lirası Simgesi


1 Mart 2012 itibariyle kabul edilmiş olan, Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde de kullanımda bulunan resmi para birimi Türk lirasını simgelemekte kullanılan semboldür. Günümüzde zaman zaman eski kullanımları olan try, tl, ytl şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı ₺ şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:


try (Yanlış kullanım)

tl (Yanlış kullanım)

ytl (Yanlış kullanım)

✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Yeni işimde maaşım  ₺2000 olacak.Türk Lirası Simgesi Doğru Okunuşu, Türk Lirası Simgesi Nasıl Okunur?

* Okunuşunu dinlemek için hoparlörün üzerine basınız.

Diğer Doğru Yazımlar

  • TamgünTamgün Yasal olarak kabul edilmiş olan işgünü süresi anlamına gelir. Bu kelime genellikle tam gün, […]
  • Tefekkür etmekTefekkür etmek Tefekkür etmek kelimesi düşünmek anlamına gelir. Bu kelime genellikle tefekküretmek, […]
  • TespitTespit Dilimize Arapça'dan geçen ve bir durumu saptama, belirleme manasında […]
  • Terk etmekTerk etmek Bir kişiden veya mekandan ayrılma durumunda kullanılan terk etmek kelimesi, terk ve […]
  • TürklerinTürklerin Özel adlara getirilen yapım ekleri, çokluk eki ve bunlardan sonra gelen diğer ekler kesmeyle […]
  • TubalarTubalar Yapım eki göreviyle kullanılan “-ler” yapım eki, eklendiği sözcüğe “aile” anlamı katar. Bu […]