Türk Lirası Simgesi

1 Mart 2012 itibariyle kabul edilmiş olan, Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde de kullanımda bulunan resmi para birimi Türk lirasını simgelemekte kullanılan semboldür. Günümüzde zaman zaman eski kullanımları olan try, tl, ytl şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı ₺ şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

try (Yanlış kullanım)

tl (Yanlış kullanım)

ytl (Yanlış kullanım)

✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Yeni işimde maaşım  ₺2000 olacak.


Diğer Doğru Yazımlar

  • TamgünTamgün Yasal olarak kabul edilmiş olan işgünü süresi anlamına gelir. Bu kelime genellikle tam gün, […]
  • Türk halkıTürk halkı Türk soyundan gelen yada kendini öyle kabul eden anlamına gelir. Kesme ile ayrılmaz. Türk […]
  • Tefekkür etmekTefekkür etmek Tefekkür etmek kelimesi düşünmek anlamına gelir. Bu kelime genellikle tefekküretmek, […]
  • TrendTrend Bir şeyi sevmeye, istemeye veya yapmaya içten yönelme, meyil, temayül. Belirli bir siyasi […]
  • ToprakbastıToprakbastı Ayakbastı anlamına gelir. Bu kelime genellikle toprak bastı şeklinde yanlış yazılmaktadır. […]
  • Teke tekTeke tek İki kişi karşılıklı olarak, başka hiç kimse karışmadan anlamına gelir. İsim durum ekleri ve […]

Yorum yapın