Türkçe’dir

Türkiye Cumhuriyeti’nde kullanılan, konuşulan, yazılan Türk diline Türkçe denir. Ural–Altay dil ailesinden, Asya’da ve Doğu Avrupa’da konuşulan Türk dil ve lehçelerinin genel adıdır. Bu kelimeye -dir ek fiili geldiğinde genellikle Türkçedir şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı Türkçe’dir şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

Türkçedir(Yanlış kullanım)

Türkçe’dir ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Türkiye’de kullanılan dilin adı Türkçe’dir.


Diğer Doğru Yazımlar

  • TasdikTasdik Tasdik, bir durumun, olayın doğru olduğunu bildirme ve doğrulamaya denir. Arapçadan dilimize […]
  • TrabzonluTrabzonlu İnsanların hangi şehirden oldukları yazılırken, -li yapım eki isimden yeni bir isim üretir ve […]
  • Türk edebiyatıTürk edebiyatı Türk kelimesi özel bir isim olduğu için büyük harfle yazılır. Edebiyat ise genel bir terim […]
  • TürkçeyeTürkçeye Türk dil kurumunun son yatığı düzenlemeye göre dil isimlerine gelen ekler kesme işareti ile […]
  • TürkçedenTürkçeden Dil isimlerine getirilen ekler ayrı yazılmaz. Örneğin:Almancaya,Türkçeyi,Arapçadan...  Bu […]
  • Türkiye’dekiTürkiye’deki Türkiye hiç kuşkusuz bir özel addır. Özel adlara gelen bir ek ancak yapım ekiyse bitişik […]

“Türkçe’dir” üzerine 2 yorum

  1. Esenlikler, Türkçe sözcüğünde -çe yapım ekinden sonra gelen çekim ekleri kesme imi ile ayrılmaz. -dir eki çekim eki değil mi ki ayrılıyor? Eski bir kurala göre yazıldı sanırım burası ve güncellenmedi. Aydınlatır mısınız?

Yorum yapın