Ukde


Düğüm, yumru, içine dert olan şey anlamına gelir. Arapçadan dilimize geçen bu kelime genellikle ukte şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı ukde şeklinde olmalıdır.


Doğru yazımı:

ukte (Yanlış kullanım)

ukde ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

İçimde ukde kalan bir hikayedir İstanbul.Ukde Doğru Okunuşu, Ukde Nasıl Okunur?

* Okunuşunu dinlemek için hoparlörün üzerine basınız.

Diğer Doğru Yazımlar

  • ÜstünkörüÜstünkörü Üstünkörü, bir işin hiç özen göstermeksizin, gelişigüzel bir biçimde, inceliklerine inmeden […]
  • UluslararasıUluslararası Uluslararası, iki ya da daha çok ulus arasında gerçekleşen, birçok ulusu ilgilendiren […]
  • ÜslupÜslup Üslup, usûl, tarz, oluş, yapış tarzı, anlatım yolu manalarına gelir. Edebiyatta yazarların […]
  • UkalaUkala Ukala; kendini akıllı sanarak, etrafındaki kişilere bilgiçlik taslayan kimse olarak […]
  • ÜzereÜzere Üzere, amaç, niyet, yakınlık yada bir koşulu bildiren edattır. Sana gelmek üzere, geri almak […]
  • Üst üsteÜst üste Birbiri ardı sıra, birbirini izleyerek, birbirinin üstüne konulmuş bir biçimde anlamına […]