Üç beş

Nicelik yönünden az anlamına gelir. Bu kelime genellikle üç beş şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı üç beş şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

üç beş (Yanlış kullanım)

üç beş ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“İhtiyarın ona yasakladığı üç beş şeyden birisi de bu idi.” – Tarık Buğra

Üç beyaz

Un, şeker ve yağı anlatan bir söz anlamına gelir. Bu kelime genellikle üçbeyaz şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı üç beyaz şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

üçbeyaz (Yanlış kullanım)

üç beyaz ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Doktor üç beyazdan uzak durmamı söyledi.

Ürolog

İdrar yolu hastalıkları hekimi, bevliyeci anlamına gelir. Bu kelime genellikle urolog şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı ürolog şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

urolog (Yanlış kullanım)

ürolog ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Üroloji erkeklerde şu hastalıklara bakar: İdrar yolu enfeksiyonları, böbrekte taş oluşması …

Üstatlık

Üstat olma durumu anlamına gelir. Bu kelime genellikle üstadlık şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı üstatlık şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

üstadlık (Yanlış kullanım)

üstatlık ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Böyle bir tasarım yapabilmek üstatlık gerektiren bir iştir.

Ünsüz türemesi

Kelime içine veya başına bir ünsüzün eklenmesi anlamına gelir. Bu kelime genellikle ünsüs türemesi şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı ünsüz türemesi şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

ünsüs türemesi (Yanlış kullanım)

ünsüz türemesi ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Bugün derste ünsüz türemesi konusunu öğrendik.

Ütopya

Gerçekleştirilmesi imkânsız tasarı veya düşünce anlamına gelir. Bu kelime genellikle utopya şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı ütopya şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

utopya(Yanlış kullanım)

ütopya✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Ütopyalar, mutlu toplum tasvirleridir.

Üniversitesinde

Kurum, kuruluş, kurul ve işyeri adlarına gelen ekler kesmeyle ayrılmaz. Bu kelime genellikle Üniversitesi’nde şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı Üniversitesinde  şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

Üniversitesi’nde  (Yanlış kullanım)

Üniversitesinde ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Ankara Üniversitesinde vizeler başladı.

Üçer üçer

Üleştirme sayıları rakamla değil yazıyla belirtilir: 2’şer değil ikişer, 9’ar değil dokuzar, 100’er değil yüzer vb. Yazılırken arada boşluk bırakılır. Bu kelime genellikle üçerüçer şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı üçer üçer şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

üçerüçer (Yanlış kullanım)

üçer üçer ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Üçer üçer sıralanıp hocanın gelmesini bekledik.

Üstüne üstlük

Üstüne üstlük kelimesi belirteçtir. Üste olarak, üstelik de, fazladan, ayrı olarak, ayrıca anlamına gelir. Bu kelime genellikle üstüneüstlük, üstüneüslük şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı üstüne üstlük şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

üstüneüstlük (Yanlış kullanım)

üstüneüslük (Yanlış kullanım)

üstüne üstlük ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Yaptığı kötülük yetmezmiş gibi üstüne üstlük bir de para istemişti”

Üst küme

Alt, üst, ana, ön, art, arka, yan, karşı, iç, dış, orta, büyük, küçük, sağ, sol, peşin, bir, iki, tek, çok, çift sözlerinin başa getirilmesiyle oluştu­rulan birleşik kelime ve terimler ayrı yazılır. Bu kelime genellikle üstküme şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı üst küme şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

üstküme (Yanlış kullanım)

üst küme ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

B kümesi A kümesi nin bir üst kümesi’dir.