Vasiyetname

Bir kimsenin vasiyetini yazmış olduğu belge, vasiyet anlamına gelir. Bu kelime genellikle vasiyet name şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı vasiyetname şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

vasiyet name (Yanlış kullanım)

vasiyetname ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Türk Dil Kurumu ile Türk Tarih Kurumu için Atatürk’ün vasiyetnamesinde belirtilen mali menfaatler saklı olup kendilerine tahsis edilir.” – Anayasa

Vasistas

Pencere veya kapının üst yanında bulunan ve oda havasının değiştirilmesine yarayan, açılır kapanır bölüm anlamına gelir. Bu kelime genellikle vazistas, vazistaz şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı vasistas şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

vazistas (Yanlış kullanım)

vazistaz (Yanlış kullanım)

vasistas ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Başucundaki vasistası açar, kapıyı da aralık bırakırdı cereyan yapsın diye.” – Ayşe Kulin

Vaat

Bir işi yerine getirmek için verilen söz anlamına gelir. Bu kelime genellikle vaad şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı vaat şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

vaad (Yanlış kullanım)

vaat ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Bütün bunlar güneşli ve rüzgârlı bir günün boş vaatleri miydi?” – Nazım Hikmet

Virütik

Virüsle ilgili, virüse bağlı anlamına gelir. Bu kelime genellikle vürütik şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı virütik şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

vürütik(Yanlış kullanım)

virütik✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Virütik hastalıklar sürüleri harap edebilir ve verimlilikte devasa kayıplara neden olabilir.

Vakayiname

Günü gününe yazılmış olayları içine alan eser, kronik anlamına gelir. Bu kelime genellikle vakayi name, vakainame, vakai name  şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı vakayiname şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

vakayi name (Yanlış kullanım)

vakainame (Yanlış kullanım)

vakai name (Yanlış kullanım)

vakayiname ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Osmanlı vakayinameleri ve arşiv belgeleri şüphesiz Osmanlı Tarih Araştırmalarının vazgeçilmez iki temel kaynaklarıdır.

Vakanüvis

Osmanlı Devleti’nde zamanın olaylarını tespit etmek ve yazmakla görevli devlet tarihçisi anlamına gelir. Bu kelime genellikle vakıanüvis, vaka nüvis şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı vakanüvis şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

vakıanüvis (Yanlış kullanım)

vaka nüvis (Yanlış kullanım)

vakanüvis ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Vakanüvislik yani resmi tarihçilik yapan Naîmâ, 1716 yılında Mora’daki Patras şehrinde muhasebeci iken vefat etmiştir.

Vakıa

Vicdan bakımından anlamına gelir. Bu kelime genellikle vaka şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı vakıa şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

vaka (Yanlış kullanım)

vakıa ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Bu bir vakıadır, inkâr edilemez.

Vaka

Olay, hadise anlamına gelir. Bu kelime genellikle vaaka, vakıa, vakaa şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı vaka şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

vaaka (Yanlış kullanım)

vakıa (Yanlış kullanım)

vakaa (Yanlış kullanım)

vaka ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“O kadar boşboğaz çocuk arasında da vakayı bir sır olarak saklamak güçtü.” – Yahya Kemal Beyatlı

Vicdansız

Vicdanı olmayan anlamına gelir. Bu kelime genellikle vijdansız şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı vicdansız şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

vijdansız (Yanlış kullanım)

vicdansız ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Vicdansız insan, vicdanı olmayan değil, kendi davranış, duygu ve niyetlerini kontrolden âciz insan demektir.

Vicdanlı

Vicdanı olan anlamına gelir. Bu kelime genellikle vijdanlı şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı vicdanlı şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

vijdanlı (Yanlış kullanım)

vicdanlı ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Vicdanlı politikacının görevi toplumu, asıl gitmeleri gereken yöne sevk etmek için çalışmakatır.” – Aydın Boysan