Vahamet

Güçlük, korkulacak tehlikeli durum anlamına gelir. Bu kelime genellikle vehamet şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı vahamet şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

vehamet(Yanlış kullanım)

vahamet✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“İşin aramızda mutlak bir ayrılıkla halledilmesi lazım gelecek derecede vahameti olmadığını anlıyorum.” – Hüseyin Cahit Yalçın

Veyahut

Yahut anlamına gelir. Bu kelime genellikle ve yahut şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı veyahut şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

ve yahut(Yanlış kullanım)

veyahut✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Erkek aşkı öyle uçsuz bucaksızdır ki / Olmaz bunun sonuncusu veyahut ilki” – Enis Behiç Koryürek

Vicdan

Kişiyi kendi davranışları hakkında bir yargıda bulunmaya iten, kişinin kendi ahlak değerleri üzerine dolaysız ve kendiliğinden yargılama yapmasını sağlayan güç anlamına gelir. Bu kelime genellikle vijdan şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı vicdan şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

vijdan (Yanlış kullanım)

vicdan ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Tüm insanlar dünyaya, kafa ve yüreklerinde bir iç mahkeme ile gelirler. Bunun adına vicdan denir.” – Aydın Boysan

Veryansın

Acımadan, hiçbir şey düşünmeden saldırmak, yok etmek, bol bol harcamak veya acımasızca söylemek` anlamlarındaki veryansın etmek deyiminde geçer. Bu kelime genellikle ver yansın şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı veryansın şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

ver yansın (Yanlış kullanım)

veryansın ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Adam hiç alttan almıyor, o da ona veryansın ediyor.” – Elif Şafak

Veranda

Camlı taraça, üstü kapalı ve çevresi camlı balkon anlamına gelir. Bu kelime genellikle varanda, verenda şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı veranda şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

varanda (Yanlış kullanım)

varenda (Yanlış kullanım)

veranda ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Dipteki zaviyeden içeriye doğru veranda şeklinde bir girinti yapıp salonun cumba köşesine dayanır.” – Halit Fahri Ozansoy

Veraset

Kalıtım, mirasta hak sahibi olma anlamına gelir. Bu kelime genellikle vesaret şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı veraset şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

vesaret (Yanlış kullanım)

veraset ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Hatta türedi ortaklar da çıkacak, veraset bile düzülecek, soy sop iddialarına girilecekti.” – Tarık Buğra

Veraset ilamı

Bir kimsenin, bir miras bırakanın mirasçısı olduğunu gösteren ve mahkemeden alınan resmî belge anlamına gelir. Bu kelime genellikle veraset ilanı şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı veraset ilamı şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

veraset ilanı (Yanlış kullanım)

veraset ilamı ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Veraset ilamı e-devlet üzerinden alınabiliyor.

Vişneçürüğü

Renk adları birleşik yazılır. Pembenin kahverengi ile hafif kırılmış bir tonudur. Bu kelime genellikle vişne çürüğü şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı vişneçürüğü şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

vişne çürüğü (Yanlış kullanım)

vişneçürüğü✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Aldığı vişneçürüğü kazak çok güzeldi.

Vanlı

Van ilinden olan kimse anlamına gelir. Bu kelime genellikle Van’lı şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı Vanlı şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

Van’lı (Yanlış kullanım)

Vanlı ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Vanlı genç girişimci, esnek özellikli polimer malzemeden kalıcı ve ışıklı yol çizgisi üretti.

vazgeçilmez

Hiçbir biçimde göz ardı edilemeyen, kesinlikle gerekli olan anlamına gelir. Bu kelime genellikle vaz geçilmez şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı vazgeçilmez şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

vaz geçilmez  (Yanlış kullanım)

vazgeçilmez  ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Benim için kahve keyfi vazgeçilmezdir.