Vahamet

Güçlük, korkulacak tehlikeli durum anlamına gelir. Bu kelime genellikle vehamet şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı vahamet şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

vehamet(Yanlış kullanım)

vahamet✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“İşin aramızda mutlak bir ayrılıkla halledilmesi lazım gelecek derecede vahameti olmadığını anlıyorum.” – Hüseyin Cahit Yalçın


Diğer Doğru Yazımlar

  • VirüsVirüs Tıpta hastalık yapıcı, bakterilerden daha küçük, yaşamak için bir başka hücrenin içine girmek […]
  • VeyahutVeyahut Yahut anlamına gelir. Bu kelime genellikle ve yahut şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru […]
  • Veraset ilamıVeraset ilamı Bir kimsenin, bir miras bırakanın mirasçısı olduğunu gösteren ve mahkemeden alınan resmî […]
  • VerandaVeranda Camlı taraça, üstü kapalı ve çevresi camlı balkon anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • VerasetVeraset Kalıtım, mirasta hak sahibi olma anlamına gelir. Bu kelime genellikle vesaret şeklinde yanlış […]
  • Var olanVar olan Bulunmak, sağ olmak, yaşamak anlamına gelir. Bu kelime genellikle Varolan şeklinde yanlış […]

Yorum yapın