Vahamet

Güçlük, korkulacak tehlikeli durum anlamına gelir. Bu kelime genellikle vehamet şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı vahamet şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

vehamet(Yanlış kullanım)

vahamet✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“İşin aramızda mutlak bir ayrılıkla halledilmesi lazım gelecek derecede vahameti olmadığını anlıyorum.” – Hüseyin Cahit Yalçın


Diğer Doğru Yazımlar

  • VakayinameVakayiname Günü gününe yazılmış olayları içine alan eser, kronik anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • VakıaVakıa Vicdan bakımından anlamına gelir. Bu kelime genellikle vaka şeklinde yanlış yazılmaktadır. […]
  • VakanüvisVakanüvis Osmanlı Devleti'nde zamanın olaylarını tespit etmek ve yazmakla görevli devlet tarihçisi […]
  • VicdansızVicdansız Vicdanı olmayan anlamına gelir. Bu kelime genellikle vijdansız şeklinde yanlış yazılmaktadır. […]
  • VakaVaka Olay, hadise anlamına gelir. Bu kelime genellikle vaaka, vakıa, vakaa şeklinde yanlış […]
  • VicdanenVicdanen Vicdan bakımından anlamına gelir. Bu kelime genellikle vijdanen şeklinde yanlış […]

Yorum yapın