Vakanüvis

Osmanlı Devleti’nde zamanın olaylarını tespit etmek ve yazmakla görevli devlet tarihçisi anlamına gelir. Bu kelime genellikle vakıanüvis, vaka nüvis şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı vakanüvis şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

vakıanüvis (Yanlış kullanım)

vaka nüvis (Yanlış kullanım)

vakanüvis ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Vakanüvislik yani resmi tarihçilik yapan Naîmâ, 1716 yılında Mora’daki Patras şehrinde muhasebeci iken vefat etmiştir.


Diğer Doğru Yazımlar

  • VicdansızVicdansız Vicdanı olmayan anlamına gelir. Bu kelime genellikle vijdansız şeklinde yanlış yazılmaktadır. […]
  • VakayinameVakayiname Günü gününe yazılmış olayları içine alan eser, kronik anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • VicdanenVicdanen Vicdan bakımından anlamına gelir. Bu kelime genellikle vijdanen şeklinde yanlış […]
  • VirüsVirüs Tıpta hastalık yapıcı, bakterilerden daha küçük, yaşamak için bir başka hücrenin içine girmek […]
  • VasistasVasistas Pencere veya kapının üst yanında bulunan ve oda havasının değiştirilmesine yarayan, açılır […]
  • VaatVaat Bir işi yerine getirmek için verilen söz anlamına gelir. Bu kelime genellikle vaad şeklinde […]

Yorum yapın