Var oldukça


Bulunmak, sağ olmak, yaşamak anlamına gelir. Bu kelime genellikle Varoldukça şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı Var oldukça şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

Varoldukça (Yanlış kullanım)

Var oldukça ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Babası var oldukça rahatı yerinde olacaktı”

Var oldukça Doğru Okunuşu, Var oldukça Nasıl Okunur?

* Okunuşunu dinlemek için hoparlörün üzerine basınız.

Diğer Doğru Yazımlar

  • Var OlVar Ol “sağ ol!”, “çok yaşa!” anlamında söylenir. Bu kelime genellikle varol şeklinde yanlış […]
  • Var olanVar olan Bulunmak, sağ olmak, yaşamak anlamına gelir. Bu kelime genellikle Varolan şeklinde yanlış […]
  • VarsaymakVarsaymak Bir olgunun sonuçlarından yararlanabilmek ya da bu sonuçlar üzerinde düşünce öne sürebilmek […]
  • VeriVeri Bir araştırmada, bir tartışmada, bir akıl yürütmede sonuca ulaşabilmek için gereken ilk […]
  • Var ol­makVar ol­mak Bulunmak anlamına gelir. Bu kelime genellikle varolmak şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru […]
  • VazgeçişVazgeçiş Vazgeçmek eylemi ya da biçimi anlamına gelir. Bu kelime genellikle Vaz geçiş şeklinde yanlış […]