Yanı başı

Yakını, hemen yanı, omuz başı anlamına gelir. Bu kelime genellikle yanıbaşı şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı yanı başı şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

yanıbaşı (Yanlış kullanım)

yanı başı ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Evlerinin yanı başı park olduğu için çocuklar hiç sıkılmıyordu.

Yeşilsoğan

Taze soğan anlamına gelir. Bu kelime genellikle yeşil soğan şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı yeşilsoğan şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

yeşil soğan (Yanlış kullanım)

yeşilsoğan ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Sinide haşlanmış ve ikiye kesilmiş yumurtalar, yeşilsoğanlar, tulum peynirleri, kavurmalar vardı.” – Tarık Buğra

Yüce

Yüksek, büyük, ulu, ulvi anlamına gelir. Bu kelime genellikle yûce şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı yüce şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

yûce (Yanlış kullanım)

yüce ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Yüce duygular, derin düşünceler ona göre değildir.” – Suat Taşer

Yalıçapkını

Yalıçapkınıgillerden, su kıyılarında yaşayan, sırtı mavi ve yeşil, karnı pas rengi bir kuş, emircik, iskele kuşu (Alcedo atthis) anlamına gelir. Bu kelime genellikle yalı çapkını, yalı çapgını, yalıçapgını şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı yalıçapkını şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

yalı çapkını(Yanlış kullanım)

yalı çapgını(Yanlış kullanım)

yalıçapgını(Yanlış kullanım)

yalıçapkını ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Yalıçapkınları gün batımında, adeta su ile dans ediyorlardı.

Yad el

Yabancı yer, gurbet anlamlarına gelir. Bu kelime genellikle yadel şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı yad el şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

yadel (Yanlış kullanım)

yad el ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Dostun bahçesinden yad el geçmesin. Kurutur ha nazlı dilber kurutur. – Dadaloğlu

Yad eller

Baba ocağından uzak yerler, gurbet. Yabancı kimseler, yabancılar anlamlarına gelir. Bu kelime genellikle yadeller şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı yad eller şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

yadeller (Yanlış kullanım)

yad eller ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Yiğidin başına bir iş gelirse / Onu yad ellere açıcı olma” – Karacaoğlan

Yüksek atlama

Vücudu, bacakların sıçrama gücü ile yerden keserek bir engelin öte yanına geçirmeye dayanan bir spor dalı anlamına gelir. Bu kelime genellikle yüksekatlama şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı yüksek atlama şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

yüksekatlama(Yanlış kullanım)

yüksek atlama✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Yüksek atlamada 16 yıldır kırılamayan Yıldızlar Türkiye rekoru kırıldı.

Yüksek basınç

Basınçölçerde 760 milimetre üstünde bulunan ve güzel havayı belirten hava durumu anlamına gelir. Bu kelime genellikle yüksek basınc şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı yüksek basınç şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

yüksek basınc (Yanlış kullanım)

yüksek basınç ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Yüksek basınç alanı, çevresine göre basıncın yüksek olduğu bölgeler için isimlendirilen bölgedir.

Yeri başka

“daha başka bir değeri olan, önemi olan” anlamında kullanılan bir söz anlamına gelir. Bu kelime genellikle yeribaşka şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı yeri başka şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

yeribaşka(Yanlış kullanım)

yeri başka✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Bu kadın da iyi kadındır. Bunu da seviyorum ama Naime ilk göz ağrısıydı. Yeri başkadır.” – Memduh Şevket Esendal

Yeridir

“layıktır, uygundur, münasiptir” anlamında kullanılan bir söz anlamına gelir. Bu kelime genellikle yeri’dir şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı yeridir şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

yeri’dir(Yanlış kullanım)

yeridir✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“İçimde bir his var ki, tanıyamadım inan ki. Sanırım yenidir, ah ölsem yeridir.” – Kaan Boşnak