Yılankavi

Dolambaçlı, dolanarak giden anlamına gelir. Bu kelime genellikle yılan kavi şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı yılankavi şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

yılan kavi (Yanlış kullanım)

yılankavi ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Şam’ın yılankavi sokakları o kadar birbirine benzer.” – Refik Halit Karay

Yalın ayak, başı kabak

Çok perişan bir kılıkta anlamına gelir. Bu kelime genellikle yalnayak, başı kabak şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı yalın ayak, başı kabak şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

yalnayak, başı kabak (Yanlış kullanım)

yalın ayak, başı kabak ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“İçinde yaz kış, bir don bir gömlekle yalın ayak, başı kabak bir adam oturur.” – Yakup Kadri Karaosmanoğlu

Yalvaç

Peygamber. Isparta iline bağlı ilçelerden biri anlamına gelir. Bu kelime genellikle yalvac şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı yalvaç şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

yalvac (Yanlış kullanım)

yalvaç ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Kendini her şeyi önceden görmüş, biraz ermiş, biraz aziz, biraz yalvaç gibi hissediyor.” – Murathan Mungan

Yalamuk

Çam ağacının reçineli kabuğu, soymuk. Çam ağacının reçineli kabuğundan çıkan öz suyu anlamına gelir. Bu kelime genellikle yalamık şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı yalamuk şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

yalamık(Yanlış kullanım)

yalamuk ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Yalamuk zamanı gelince köye gidelim.

Yıl dönümü

Herhangi bir olayın üzerinden bir yıl geçtikten sonra yeni bir yılın başladığı gün, seneidevriye anlamına gelir. Bu kelime genellikle yıldönümü şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı yıl dönümü şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

yıldönümü (Yanlış kullanım)

yıl dönümü ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Bir yıl dönümü akşamı ufak köşkün önünde oturuyorduk.” – Falih Rıfkı Atay

Yetişedurmak

-edurmak, -ekalmak, -egelmek” eylemleri getirilerek yapılır. Eylemin gerçekleşmesindeki sürekliliği ifade ederler. Birleşik yazılırlar. Bu kelime genellikle yetişe durmak şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı yetişedurmak şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

yetişe durmak (Yanlış kullanım)

yetişedurmak ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Sen abine yetişedur, ben arayıp seni beklemesini söyleyeceğim.

Yanı başı

Yakını, hemen yanı, omuz başı anlamına gelir. Bu kelime genellikle yanıbaşı şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı yanı başı şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

yanıbaşı (Yanlış kullanım)

yanı başı ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Evlerinin yanı başı park olduğu için çocuklar hiç sıkılmıyordu.

Yeşilsoğan

Taze soğan anlamına gelir. Bu kelime genellikle yeşil soğan şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı yeşilsoğan şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

yeşil soğan (Yanlış kullanım)

yeşilsoğan ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Sinide haşlanmış ve ikiye kesilmiş yumurtalar, yeşilsoğanlar, tulum peynirleri, kavurmalar vardı.” – Tarık Buğra

Yüce

Yüksek, büyük, ulu, ulvi anlamına gelir. Bu kelime genellikle yûce şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı yüce şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

yûce (Yanlış kullanım)

yüce ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Yüce duygular, derin düşünceler ona göre değildir.” – Suat Taşer

Yalıçapkını

Yalıçapkınıgillerden, su kıyılarında yaşayan, sırtı mavi ve yeşil, karnı pas rengi bir kuş, emircik, iskele kuşu (Alcedo atthis) anlamına gelir. Bu kelime genellikle yalı çapkını, yalı çapgını, yalıçapgını şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı yalıçapkını şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

yalı çapkını(Yanlış kullanım)

yalı çapgını(Yanlış kullanım)

yalıçapgını(Yanlış kullanım)

yalıçapkını ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Yalıçapkınları gün batımında, adeta su ile dans ediyorlardı.