Yükseköğrenim

Ortaöğrenim düzeyi üstündeki öğrenim, yüksek tahsil anlamına gelir. Bu kelime genellikle yüksek öğrenim şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı yükseköğrenim şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

yüksek öğrenim(Yanlış kullanım)

yükseköğrenim✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Türkiye’nin yükseköğrenim politikası yine köklü değişiklikler içeren bir program dahilinde yeniden yapılandırılıyor.

Yer kabuğu

Dünya’nın dışını çepeçevre kaplayan, üzerinde karalar ve denizlerin bulunduğu bölüm, yeryüzü anlamına gelir. Bu kelime genellikle yerkabuğu şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı yer kabuğu şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

yerkabuğu(Yanlış kullanım)

yer kabuğu✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Yerkabuğu, taş küre veya litosfer, yerkürenin en dış kısmında bulunan yapıdır.

Yükseköğretim

Üniversiteleri yönetmek görevini ve sorumluluğunu taşıyan birimlerden oluşan kuruluş, ortaöğretimi bitirenlere, üniversite, akademi vb. eğitim kurumları tarafından planlanıp uygulanan öğretim anlamlarına gelir. Bu kelime genellikle yüksek öğretim şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı yükseköğretim şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

yüksek öğretim(Yanlış kullanım)

yükseköğretim✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

İki yıllık veya dört yıllık ve üzeri eğitim veren üniversite, yüksekokul gibi kurumlar yükseköğretim kurumu kapsamına girer.

Yumurta

Bir dişinin vücudunda oluşan, yumurtlama ve döllenmeden sonra aynı türden bir canlı oluşturan hücre, kanatlı hayvanların çoğalmasını sağlayan kabuklu bir besin maddesi, çorap onarmakta kullanılan, yumurta biçiminde, genellikle tahta veya mermerden kalıp anlamlarına gelir. Bu kelime genellikle yımırta şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı yumurta şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

yımırta(Yanlış kullanım)

yumurta✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“İki sarılı yumurta yumurtlayan bu canım legornlar iki üç gün ara ile birer birer helak olup gitmişlerdi.” – Haldun Taner

Yer altı çarşısı

Yerin yüzeyi altında kurulan dükkanlardan oluşan alışveriş merkezi anlamına gelir. Bu kelime genellikle yeraltı çarşısı şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı yer altı çarşısı şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

yeraltı çarşısı (Yanlış kullanım)

yer altı çarşısı✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Kent merkezinde yer alan yer altı çarşısını gezmenizi tavsiye ederim.

Yer almak

Bir işi hazırlayanlar arasında bulunmak, ayrılan yerde durmak, bulunmak anlamına gelir. Bu kelime genellikle yeralmak şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı yer almak şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

yeralmak (Yanlış kullanım)

yer almak✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Derginizde ne tür yazılar yer alıyor?” – Ahmet Ümit

Yeşilbiber

Yeşil renkli, taze, sivri veya dolma biber anlamına gelir. Bu kelime genellikle yeşil biber  şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı yeşilbiber şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

yeşil biber (Yanlış kullanım)

yeşilbiber ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Bu salataya yeşilbiber koymazsan olmaz.

Yeraltı dünyası

Yasal olmayan, kirli ve karanlık işlerin gerçekleştirildiği ortam anlamına gelir. Bu kelime genellikle yer altı dünyası şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı yeraltı dünyası şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

yer altı dünyası (Yanlış kullanım)

yeraltı dünyası ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Namussuz davrananı yaşatmazlar yeraltı dünyasında.” – Zeyyat Selimoğlu

Yeraltı

Gizli ve yasa dışı. Yeraltı faaliyet. Alışılmışın dışında olan, aykırı anlamına gelir. Bu kelime genellikle yer altı şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı yeraltı şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

yer altı (Yanlış kullanım)

yeraltı ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Mathilde şehrin derinlerinde bir nakış gibi işlenmiş yeraltı dünyasında her gün aynı yolculuğa çıkar.”- Yeraltı Saatleri

Yer alıştırmaları

El ve bütün vücut bölümleri için, yeri bir dayanak yüzeyi veya bir tür araç gibi kullanarak düzenlenen hareketler anlamına gelir. Bu kelime genellikle yeralıştırmaları şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı yer alıştırmaları şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

yeralıştırmaları (Yanlış kullanım)

yer alıştırmaları ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Salondaki hocam spor programıma bana özel yer alıştırmaları ekledi.