Yeşilbiber

Yeşil renkli, taze, sivri veya dolma biber anlamına gelir. Bu kelime genellikle yeşil biber  şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı yeşilbiber şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

yeşil biber (Yanlış kullanım)

yeşilbiber ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Bu salataya yeşilbiber koymazsan olmaz.

Yeraltı dünyası

Yasal olmayan, kirli ve karanlık işlerin gerçekleştirildiği ortam anlamına gelir. Bu kelime genellikle yer altı dünyası şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı yeraltı dünyası şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

yer altı dünyası (Yanlış kullanım)

yeraltı dünyası ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Namussuz davrananı yaşatmazlar yeraltı dünyasında.” – Zeyyat Selimoğlu

Yeraltı

Gizli ve yasa dışı. Yeraltı faaliyet. Alışılmışın dışında olan, aykırı anlamına gelir. Bu kelime genellikle yer altı şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı yeraltı şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

yer altı (Yanlış kullanım)

yeraltı ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Mathilde şehrin derinlerinde bir nakış gibi işlenmiş yeraltı dünyasında her gün aynı yolculuğa çıkar.”- Yeraltı Saatleri

Yer alıştırmaları

El ve bütün vücut bölümleri için, yeri bir dayanak yüzeyi veya bir tür araç gibi kullanarak düzenlenen hareketler anlamına gelir. Bu kelime genellikle yeralıştırmaları şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı yer alıştırmaları şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

yeralıştırmaları (Yanlış kullanım)

yer alıştırmaları ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Salondaki hocam spor programıma bana özel yer alıştırmaları ekledi.

Yer adı

Yerleşim bölgeleri ile deniz, göl, ırmak, dağ, tepe, bağ, bahçe, vadi vb. yerlerin adı anlamına gelir. Bu kelime genellikle yeradı şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı yer adı şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

yeradı (Yanlış kullanım)

yer adı ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Meydana gelen olaylardan sonra birkaç yer adı değiştirildi.

Yer adı bilimi

Yer adlarını inceleme konusu edinen dil bilimi dalı, toponimi anlamına gelir. Bu kelime genellikle yeradı bilimi şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı yer adı bilimi şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

yeradı bilimi (Yanlış kullanım)

yer adı bilimi ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Kendini yer adı bilimi konusunda eğitim alıp geliştirmeye karar verdi.

Yara bere

Vurma ve incitme sonucu vücudun herhangi bir yerinde oluşan çürük. Herhangi bir şeyde görülen çizik, ezik anlamına gelir. Bu kelime genellikle yarabere şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı yara bere şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

yarabere (Yanlış kullanım)

yara bere ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Üstü başı parça parça, vücudu yara bere içinde fakat gözleri bakıyor ve ağzı gülüyor gibi.” – Yakup Kadri Karaosmanoğlu

Yaradan’a kurban (olayım)

Bir şeye hayran kalındığında söylenen bir söz anlamına gelir. Bu kelime genellikle Yaradana kurban (olayım), yaradana kurban (olayım)  şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı Yaradan’a kurban (olayım) şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

Yaradana kurban (olayım) (Yanlış kullanım)

yaradana kurban (olayım) (Yanlış kullanım)

Yaradan’a kurban (olayım) ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Maşallah` şu güzelliğe bak Ruhsar, Yaradan’a kurban olayım.” – Attila İlhan

Yaradan’a sığınıp

Bütün gücünü kullanarak anlamına gelir. Bu kelime genellikle Yaradana sığınıp, yaradana sığınıp  şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı Yaradan’a sığınıp şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

Yaradana sığınıp (Yanlış kullanım)

yaradana sığınıp (Yanlış kullanım)

Yaradan’a sığınıp ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Yaradan’a sığınıp Osmanlı tokadını çarptık mı adamı lobut yemişe çeviren biz değil miydik?” – Attila İlhan

Yanı başında

Hemen yanında anlamına gelir. Bu kelime genellikle yanıbaşında şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı yanı başında şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

yanıbaşında (Yanlış kullanım)

yanı başında ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Celâl ne cevap vereceğini bilemeden olduğu yerde büzülürken garson bitiverdi yanı başında.” – Elif Şafak