Yüz yüze ilişki kümesi

Yüz yüze ilişki kümesi, üyeleri arasındaki etkileşmenin yüz yüze ilişkiler yoluyla gerçekleştiği toplumsal küme anlamına gelir. Bu kelime genellikle yüzyüze ilişki kümesi şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı yüz yüze ilişki kümesi şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

yüzyüze ilişki kümesi (Yanlış kullanım)

yüz yüze ilişki kümesi ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Sizin oluşturduğunuz topluluğu yüz yüze ilişki kümesine örnek olarak gösterebiliriz.

Yüz on iki

111 ve 113 sayıları arasında bulunan sayıdır. Sayılar harflerle de yazılabilir: bin yıldan beri, on dört gün, haf­tanın beşinci günü, üç ayda bir, yüz soru, iki hafta sonra, üçüncü sınıf vb. Bu kelime genellikle yüzoniki, yüz oniki şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı yüz on iki şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

yüzoniki (Yanlış kullanım)

yüz oniki (Yanlış kullanım)

yüz on iki ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Yüz on iki numaralı odada kalıyorum.

Yirmi sekiz

27 ve 29 sayıları arasında bulunan sayıdır. Sayılar harflerle de yazılabilir: bin yıldan beri, on dört gün, haf­tanın beşinci günü, üç ayda bir, yüz soru, iki hafta sonra, üçüncü sınıf vb. Bu kelime genellikle yirmisekiz şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı yirmi sekiz şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

yirmisekiz (Yanlış kullanım)

yirmi sekiz ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Davette yirmi sekiz kişi vardı. İkramlar yetmezse diye çok korktum ama yetti çok şükür.

Yirmi dokuz

28 ve 30 sayıları arasında bulunan sayıdır. Sayılar harflerle de yazılabilir: bin yıldan beri, on dört gün, haf­tanın beşinci günü, üç ayda bir, yüz soru, iki hafta sonra, üçüncü sınıf vb. Bu kelime genellikle yirmidokuz şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı yirmi dokuz şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

yirmidokuz (Yanlış kullanım)

yirmi dokuz ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Geri sayım başladı. Son yirmi dokuz gün…

Yirmi üç

22 ve 24 sayıları arasında bulunan sayıdır. Sayılar harflerle de yazılabilir: bin yıldan beri, on dört gün, haf­tanın beşinci günü, üç ayda bir, yüz soru, iki hafta sonra, üçüncü sınıf vb. Bu kelime genellikle yirmiüç şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı yirmi üç şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

yirmiüç (Yanlış kullanım)

yirmi üç ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Yirmi üç saat sonra sınavım var. Çok heyecanlıyım.

Yirmi altı

25 ve 27 sayıları arasında bulunan sayıdır. Sayılar harflerle de yazılabilir: bin yıldan beri, on dört gün, haf­tanın beşinci günü, üç ayda bir, yüz soru, iki hafta sonra, üçüncü sınıf vb. Bu kelime genellikle yirmialtı şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı yirmi altı şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

yirmialtı (Yanlış kullanım)

yirmi altı ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

İstediği bileklik yirmi altı liraymış.

Yirmi yedi

26 ve 28 sayıları arasında bulunan sayıdır. Sayılar harflerle de yazılabilir: bin yıldan beri, on dört gün, haf­tanın beşinci günü, üç ayda bir, yüz soru, iki hafta sonra, üçüncü sınıf vb. Bu kelime genellikle yirmiyedi şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı yirmi yedi şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

yirmiyedi (Yanlış kullanım)

yirmi yedi ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Evlendiğinde yirmi yedi yaşındaydı.

Yön vermek

Yön vermek kelimesi (bir şeye) yeni bir düzen, yeni bir doğrultu, yeni bir biçim vermek anlamına gelir. Bu kelime genellikle yönvermek şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı yön vermek şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

yönvermek (Yanlış kullanım)

yön vermek ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“İşe, bu gerçeğe göre yön vermek gerekirdi”

Yirmi iki

21 ve 23 sayıları arasında bulunan sayıdır. Sayılar harflerle de yazılabilir: bin yıldan beri, on dört gün, haf­tanın beşinci günü, üç ayda bir, yüz soru, iki hafta sonra, üçüncü sınıf vb. Bu kelime genellikle yirmiiki şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı yirmi iki şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

yirmiiki (Yanlış kullanım)

yirmi iki ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Yirmi iki tane tatlı kaldı. Umarım gelenlere yeter.

Yirmi bir

20 ve 22 sayıları arasında bulunan sayıdır. Sayılar harflerle de yazılabilir: bin yıldan beri, on dört gün, haf­tanın beşinci günü, üç ayda bir, yüz soru, iki hafta sonra, üçüncü sınıf vb. Bu kelime genellikle yirmibir şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı yirmi bir şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

yirmibir (Yanlış kullanım)

yirmi bir ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Yirmi bir saat sonra yanına geleceğim.