Yahut

Bir düşünceden cayıldığında daha iyisi, daha doğrusu anlamında kullanılır. Farsçadan dilimize geçen bu kelime genellikle ya hut şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı yahut şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

ya hut (Yanlış kullanım)

yahut ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Artık bunları rüyanızda yahut romanlarda görebilirsiniz.” -Ö. Seyfettin.


Diğer Doğru Yazımlar

  • AzerbaycanlıAzerbaycanlı Azerbaycan halkından veya bu halkın soyundan olan kimse anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • ArkeologArkeolog Kazı bilimci anlamına gelir. Bu kelime genellikle arkeğolog şeklinde yanlış yazılmaktadır. […]
  • AşikârAşikâr Açık, apaçık, belli, meydanda anlamına gelir. Bu kelime genellikle aşikar şeklinde yanlış […]
  • Alt bölümAlt bölüm Sınıflandırmada ana bölümlerin ayrıldığı parçalardan her biri, ayrım anlamına gelir. Bu […]
  • ApartmanApartman Birkaç katlı ve her katında bir veya birkaç daire bulunan yapı anlamına gelir. Bu kelime […]
  • Alt alta üst üsteAlt alta üst üste Birbirleriyle itişir kakışır durumda anlamına gelir. Bu kelime genellikle altalta üstüste […]

Yorum yapın