Yayınevi

Dergi, kitap, nota gibi okunacak şeyler yayımlayan ticaret kuruluşudur. Bu kelime genellikle yayın evi şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı yayınevi şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

yayın evi (Yanlış kullanım)

yayınevi ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Yayıneviyle kitabevini karıştırmamak gerekir.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Yıl dönümüYıl dönümü Herhangi bir olayın üzerinden bir yıl geçtikten sonra yeni bir yılın başladığı gün, […]
  • Yer kabuğuYer kabuğu Dünya'nın dışını çepeçevre kaplayan, üzerinde karalar ve denizlerin bulunduğu bölüm, yeryüzü […]
  • Yad elYad el Yabancı yer, gurbet anlamlarına gelir. Bu kelime genellikle yadel şeklinde yanlış […]
  • YeşilbiberYeşilbiber Yeşil renkli, taze, sivri veya dolma biber anlamına gelir. Bu kelime genellikle yeşil biber […]
  • YumurtaYumurta Bir dişinin vücudunda oluşan, yumurtlama ve döllenmeden sonra aynı türden bir canlı oluşturan […]
  • Yer alıştırmalarıYer alıştırmaları El ve bütün vücut bölümleri için, yeri bir dayanak yüzeyi veya bir tür araç gibi kullanarak […]

Yorum yapın