Yetişedurmak

-edurmak, -ekalmak, -egelmek” eylemleri getirilerek yapılır. Eylemin gerçekleşmesindeki sürekliliği ifade ederler. Birleşik yazılırlar. Bu kelime genellikle yetişe durmak şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı yetişedurmak şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

yetişe durmak (Yanlış kullanım)

yetişedurmak ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Sen abine yetişedur, ben arayıp seni beklemesini söyleyeceğim.


Diğer Doğru Yazımlar

  • YurtseverYurtsever Vatansever anlamına gelir. Bu kelime genellikle yurt sever şeklinde yanlış yazılmaktadır. […]
  • Yıl dönümüYıl dönümü Herhangi bir olayın üzerinden bir yıl geçtikten sonra yeni bir yılın başladığı gün, […]
  • YalamukYalamuk Çam ağacının reçineli kabuğu, soymuk. Çam ağacının reçineli kabuğundan çıkan öz suyu anlamına […]
  • YalvaçYalvaç Peygamber. Isparta iline bağlı ilçelerden biri anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Yanı başıYanı başı Yakını, hemen yanı, omuz başı anlamına gelir. Bu kelime genellikle yanıbaşı şeklinde yanlış […]
  • YeşilsoğanYeşilsoğan Taze soğan anlamına gelir. Bu kelime genellikle yeşil soğan şeklinde yanlış yazılmaktadır. […]

Yorum yapın