Yıldönümü

Bir olayın üzerinden bir yıl geçtikten sonra yeni bir yılın başladığı gün anlamına gelir. Bu kelime genellikle yıl dönümü şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı yıldönümü şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

yıl dönümü (Yanlış kullanım)

yıldönümü ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Cumhuriyetin nice yıldönümleri gelecektir.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Yad elYad el Yabancı yer, gurbet anlamlarına gelir. Bu kelime genellikle yadel şeklinde yanlış […]
  • YumurtaYumurta Bir dişinin vücudunda oluşan, yumurtlama ve döllenmeden sonra aynı türden bir canlı oluşturan […]
  • Yer kabuğuYer kabuğu Dünya'nın dışını çepeçevre kaplayan, üzerinde karalar ve denizlerin bulunduğu bölüm, yeryüzü […]
  • Yer adı bilimiYer adı bilimi Yer adlarını inceleme konusu edinen dil bilimi dalı, toponimi anlamına gelir. Bu kelime […]
  • YeşilbiberYeşilbiber Yeşil renkli, taze, sivri veya dolma biber anlamına gelir. Bu kelime genellikle yeşil biber […]
  • Yer almakYer almak Bir işi hazırlayanlar arasında bulunmak, ayrılan yerde durmak, bulunmak anlamına gelir. Bu […]

Yorum yapın