Yirmi Dört

Bir sayıdır. Birden fazla kelimeden oluşan sayılar ayrı yazılır. Bu sayı yirmidört şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı yirmi dört şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

yirmidört (Yanlış kullanım)

yirmi dört ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Yirmi dört yaşındaymış.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Yanı başıYanı başı Yakını, hemen yanı, omuz başı anlamına gelir. Bu kelime genellikle yanıbaşı şeklinde yanlış […]
  • Yad ellerYad eller Baba ocağından uzak yerler, gurbet. Yabancı kimseler, yabancılar anlamlarına gelir. Bu kelime […]
  • YeşilsoğanYeşilsoğan Taze soğan anlamına gelir. Bu kelime genellikle yeşil soğan şeklinde yanlış yazılmaktadır. […]
  • YeridirYeridir "layıktır, uygundur, münasiptir" anlamında kullanılan bir söz anlamına gelir. Bu kelime […]
  • Yad elYad el Yabancı yer, gurbet anlamlarına gelir. Bu kelime genellikle yadel şeklinde yanlış […]
  • Yüksek basınçYüksek basınç Basınçölçerde 760 milimetre üstünde bulunan ve güzel havayı belirten hava durumu […]

Yorum yapın