Yön vermek

Yön vermek kelimesi (bir şeye) yeni bir düzen, yeni bir doğrultu, yeni bir biçim vermek anlamına gelir. Bu kelime genellikle yönvermek şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı yön vermek şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

yönvermek (Yanlış kullanım)

yön vermek ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“İşe, bu gerçeğe göre yön vermek gerekirdi”


Diğer Doğru Yazımlar

  • Yurt dışıYurt dışı Yurt dışı kelimesini yazarken "Yurtdışı mı, yurt dışı mı?" diye ikileme düşmeniz oldukça […]
  • Ya daYa da TDK'nın yazım kılavuzuna bakıldığında karşımıza tartışmalı ya da kelimesinin nasıl yazılması […]
  • YıldıznameYıldızname Kişinin, doğum tarihi ve saatine göre hazırlanmış yıldız haritası, o kişinin kader çizgisini […]
  • YeğenYeğen Bir kimseye göre kardeşinin çocuğu, bir kimseye göre amca, hala, dayı ya da teyzenin çocuğu […]
  • YapayalnızYapayalnız Yanında hiç kimse ya da hiçbir şey bulunmayan (bulunmayarak), tek başına anlamına gelir. […]
  • YayımlamakYayımlamak Yayımlamak, gazete, dergi, kitap gibi, genellikle okunacak şeyleri basıp ya da bastırıp […]

Yorum yapın