Yumurta

Bir dişinin vücudunda oluşan, yumurtlama ve döllenmeden sonra aynı türden bir canlı oluşturan hücre, kanatlı hayvanların çoğalmasını sağlayan kabuklu bir besin maddesi, çorap onarmakta kullanılan, yumurta biçiminde, genellikle tahta veya mermerden kalıp anlamlarına gelir. Bu kelime genellikle yımırta şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı yumurta şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

yımırta(Yanlış kullanım)

yumurta✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“İki sarılı yumurta yumurtlayan bu canım legornlar iki üç gün ara ile birer birer helak olup gitmişlerdi.” – Haldun Taner


Diğer Doğru Yazımlar

  • Yüksek atlamaYüksek atlama Vücudu, bacakların sıçrama gücü ile yerden keserek bir engelin öte yanına geçirmeye dayanan […]
  • YeraltıYeraltı Gizli ve yasa dışı. Yeraltı faaliyet. Alışılmışın dışında olan, aykırı anlamına gelir. Bu […]
  • Yer kabuğuYer kabuğu Dünya'nın dışını çepeçevre kaplayan, üzerinde karalar ve denizlerin bulunduğu bölüm, yeryüzü […]
  • Yüksek basınçYüksek basınç Basınçölçerde 760 milimetre üstünde bulunan ve güzel havayı belirten hava durumu […]
  • YükseköğretimYükseköğretim Üniversiteleri yönetmek görevini ve sorumluluğunu taşıyan birimlerden oluşan kuruluş, […]
  • Yer çekimiYer çekimi Yer çekimi, Dünya yüzeyindeki ve etrafındaki tüm nesnelere kazandırılan ivmedir. Bu ivmenin […]

Yorum yapın