Yunus Emre’yi

Yer bildiren özel isimlerde kısaltmalı söyleyiş söz konusu olduğu zaman ekten önce kesme işareti kullanılır. Bu kelime genellikle Yunus Emreyi şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı Yunus Emre’yi şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

Yunus Emreyi (Yanlış kullanım)

Yunus Emre’yi ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Yunus Emre’yi merak edenlere birkaç önerim olacak.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Yıl dönümüYıl dönümü Herhangi bir olayın üzerinden bir yıl geçtikten sonra yeni bir yılın başladığı gün, […]
  • Yad elYad el Yabancı yer, gurbet anlamlarına gelir. Bu kelime genellikle yadel şeklinde yanlış […]
  • YalamukYalamuk Çam ağacının reçineli kabuğu, soymuk. Çam ağacının reçineli kabuğundan çıkan öz suyu anlamına […]
  • YumurtaYumurta Bir dişinin vücudunda oluşan, yumurtlama ve döllenmeden sonra aynı türden bir canlı oluşturan […]
  • Yer kabuğuYer kabuğu Dünya'nın dışını çepeçevre kaplayan, üzerinde karalar ve denizlerin bulunduğu bölüm, yeryüzü […]
  • Yer adı bilimiYer adı bilimi Yer adlarını inceleme konusu edinen dil bilimi dalı, toponimi anlamına gelir. Bu kelime […]

Yorum yapın