Zaç yağı

Sülfürik asit anlamına gelir. Bu kelime genellikle zac yağı şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı zaç yağı şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

zac yağı (Yanlış kullanım)

zaç yağı ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Zaç yağı, sanayide çokça kullanılan çok kuvvetli bir mineral asittir.

Züppe

Giyinişte, söz söyleyişte, dilde, düşünüşte toplumun gülünç ve aykırı saydığı yapmacıklıklara ve aşırılıklara kaçan: Seçkin görünmek için, bazı çevrelerdeki düşünceleri benimseyen, hayranlık duyan ve onlar gibi davranmaya özenen anlamlarına gelir. Bu kelime genellikle zübbe şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı züppe şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

zübbe(Yanlış kullanım)

züppe ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Tuhaf, züppe bir muhit içine düştüm, diyordu.” – Sait Faik Abasıyanık

Zeval

Yok olma, yok edilme. Suç, kabahat, sorumluluk. Bozulma. Öğle anlamına gelir. Bu kelime genellikle zavel şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı zeval şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

zavel (Yanlış kullanım)

zeval ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Bu işte sana zeval verecek bir durum yok.

Zımba

Delgeç, delgeçle açılan delik anlamlarına gelir. Bu kelime genellikle zınba şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı zımba şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

zınba(Yanlış kullanım)

zımba✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Zımbamı çekmeceme koymuştum ancak şimdi bulamıyorum.

Zanaat

İnsanların maddeye dayanan gereksinimlerini karşılamak için yapılan, öğrenimle birlikte deneyim, beceri ve ustalık gerektiren iş, sınaat, el ustalığı isteyen işler anlamına gelir. Bu kelime genellikle zenaat şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı zanaat şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

zenaat(Yanlış kullanım)

zanaat✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Hiçbir vatandaşa benim zanaatı tavsiye etmem.” – Nazım Hikmet

Zengin ekmek

İçine çeşitli vitaminlerin eklendiği, kepeği alınmamış ekmek anlamına gelir. Bu kelime genellikle zenginekmek şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı zengin ekmek şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

zenginekmek (Yanlış kullanım)

zengin ekmek✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Okuldan gelirken fırına uğrayıp zengin ekmek alır mısın?

Zendost

Zampara anlamına gelir. Bu kelime genellikle zen dost şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı zendost şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

zen dost (Yanlış kullanım)

zendost✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Beyoğlu’nun zendostları sıra sıra dizilmiş”

Zar zor

Güçlükle anlamına gelir. Bu kelime genellikle zarzor  şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı zar zort şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

zarzor (Yanlış kullanım)

zar zor ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Liseyi zar zor bitirmiş, uyduruk işlerde yıllarca sürünmüştü.” – Sulhi Dölek

Zayiat

Yitikler, kayıplar anlamına gelir. Bu kelime genellikle zayiyat şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı mapushane şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

zayiyat (Yanlış kullanım)

zayiat✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Yangın sonrası zayiat listesi çıkarıldı.

Zeytinburnu

İstanbul iline bağlı ilçelerden biri anlamına gelir. Bu kelime genellikle Zeytin burnu şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı Zeytinburnu şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

Zeytin burnu (Yanlış kullanım)

Zeytinburnu ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Zeytinburnu’nda Şehircilik adına yapılan hizmetlerin çoğu Türkiye’ye örnek olmuştur. ” – Başkan Arısoy