20 bin

Miktar belirten bir sayıdır. 20 tane bin olduğunu belirtir. Sonuna gelecek sıfata göre ne olduğu belli olur. 20 bin ton, 20 bin lira gibi… Bu kelime genellikle 20bin şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı 20 bin şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

20bin (Yanlış kullanım)

20 bin ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Bu sene 20 bin ton odun sattık.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Kim bilir Bilinmezlik, belirsizlik anlatır. Olabileceğine inanılan şeyler […]
  • Üslup Üslup, usûl, tarz, oluş, yapış tarzı, anlatım yolu manalarına […]
  • Maalesef Maalesef; ne yazık ki anlamında kullanılmaktadır. Arapçadan […]
  • Zelzele Deprem anlamına gelir. Bu kelime genellikle zenzele şeklinde […]
  • Öge Bir bütünü oluşturan, bütünden ayrıştırıldığında da kendi […]
  • Kıvrım Bükülmüş, kıvrılmış şeylerin oluşturduğu kat, büklüm. Kıvrılma […]

Yorum yapın