3’üncü

Sıra sayıları ekle gösterildiklerinde rakamdan sonra sa­dece kesme işareti ve ek yazılır, ayrıca nokta konmaz: 8.’inci değil 8’inci, 2.’nci değil 2’nci vb. Bu kelime genellikle 3.’ncü şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı 3’üncü şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

3.’ncü (Yanlış kullanım)

3’üncü ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

3’üncü sınıf müfredatında değişiklik yapılmış.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Sımsıkı Çok sıkı. Çok sıkı olarak, sıkı bir biçimde anlamına gelir. Bu […]
  • Randevu İki ya da daha çok kimse arasında önceden kararlaştırılan, […]
  • Karnabahar Turpgiller ailesinden olan çiçekleri etli ve tanecikli görünen […]
  • Zamanlama Zamanlamak eylemi anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Kaba kâğıt Bir şey sarmak için kullanılan kalın kâğıt anlamına gelir. Bu […]
  • Temayül Bir tarafa eğilme, meyletme, bir kimseye veya bir şeye ilgi […]

Yorum yapın