60’lı yıllar

Sayılara getirilen ekleri ayırmak için konur: 1985’te, 8’inci madde, 2’nci kat; 7,65’lik, 9,65’lik, 657’yle vb. Bu kelime genellikle 60lı yıllar şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı 60’lı yıllar şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

60lı yıllar (Yanlış kullanım)

60’lı yıllar ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

60’lı yılları yaşamış görmüş birisiydi.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Karaciğer Karın boşluğunun sağ üst bölgesinde bulunan, öd salgılayan, […]
  • Monolog Bir oyunda, kişilerden birinin kendi kendine yaptığı konuşma. […]
  • Türklerin Özel adlara getirilen yapım ekleri, çokluk eki ve bunlardan […]
  • Ahüzar Âh çekip inleme anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Asya’nın Kıta, deniz, nehir, göl, dağ, boğaz, geçit, yayla; ülke, bölge, […]
  • Ağrı Dağı Yer adlarında ilk isimden sonra gelen ve deniz, nehir, göl, […]

Yorum yapın