6’ncı

Sıra sayıları ekle gösterildiklerinde rakamdan sonra sa­dece kesme işareti ve ek yazılır, ayrıca nokta konmaz: 8.’inci değil 8’inci, 2.’nci değil 2’nci vb. Bu kelime genellikle 6.’ncı şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı 6’ncı şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

6.’ncı (Yanlış kullanım)

6’ncı ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Yarışmayı 6’ncı sırada tamamladı. Yinede çok mutsuzdu.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Konfüçyüs Çincede soyadları küçük adlardan önce gelir. Soyadları çoklukla […]
  • Teşvik İsteklendirme, özendirme, bir kimseyi kötü bir iş yapması için […]
  • Gecekondu Büyük kentlerin ve kasabaların dolaylarında, yapı izni […]
  • Karakaçan Eşek anlamına gelir. Bu kelime genellikle kara kaçan şeklinde […]
  • Okuryazar Okuma yazma öğrenmiş, okuması yazması olan (kimse) anlamına […]
  • Telepati Birinin düşündüklerini veya uzakta geçen bir olayı hiçbir […]

Yorum yapın