Aforoz etmek

Hristiyanlıkta kilise tarafından cemaatten kovmak. Darılıp biriyle konuşmamak, ilgiyi kesip kendinden uzaklaştırmak, … Devamını oku!

Aforozlu

Aforoz edilmiş, kovulmuş, uzaklaştırılmış anlamına gelir. Bu kelime genellikle afarozlu şeklinde yanlış Devamını oku!

Arabozanlık

Arabozanın işi, ara bozuculuk, ordubozanlık, fesatlık, fesatçılık, fitçilik, nifakçılık, münafıklık, müzevirlik, müfsitlik … Devamını oku!

Aceleten

Çabucak anlamına gelir. Bu kelime genellikle aceleden şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı Devamını oku!

Averaj

Ortalama. Sayı farkı anlamına gelir. Bu kelime genellikle avaraj şeklinde yanlış yazılmaktadır. Devamını oku!