Abuhava

İklim anlamına gelir. Bu kelime genellikle abu hava şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı abuhava şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

abu hava (Yanlış kullanım)

abuhava ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Ne âbuhavâsı latiftir, ne de manzarası (Hüseyin R. Gürpınar).


Diğer Doğru Yazımlar

  • El yazması Basım tekniğinin gelişmediği dönemlerde elle yazılmış kitap […]
  • Sona ermek Son bulmak anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Dörder dörder Üleştirme sayıları rakamla değil yazıyla belirtilir: 2’şer […]
  • Batı Bloku Batı Avrupa ülkeleri ile Kuzey Amerika ülkelerinin İkinci Dünya […]
  • Müsaade Müsaade, bir duruma uygun, elverişli olma durumudur. Arapçadan […]
  • Olağan Dışı Dış, iç, sıra sözleriyle oluşturulan bir­leşik kelime ve […]

Yorum yapın