Abuk sabuk

Sağduyuya uymayan, düşünülmeksizin söylenen, saçma sapan (söz, davranış) anlamına gelir. Bu kelime genellikle Abuksabuk şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı Abuk sabuk şeklinde olmalıdır.

Akla, mantığa uymayan, saçma sapan bir biçimde, abuk subuk, abidik gubidik anlamına gelir. Bu kelime genellikle abuksabuk  şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı abuk sabuk şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

Abuksabuk (Yanlış kullanım)

Abuk sabuk ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Söyledikleri abuk sabuk şeyleri dinlemedik”

“Bir rüyadan böyle abuk sabuk sonuçlar çıkardığım için kendimi suçlayarak bu tuhaf düşünceleri attım kafamdan.” – Ahmet Ümit


Diğer Doğru Yazımlar

  • Gayrimümkün Olanaksız anlamına gelir. Bu kelime genellikle gayri […]
  • Şaşabilmek Şaşma ihtimali veya imkânı bulunmak anlamına gelir. Bu kelime […]
  • Çiselemek Çiselemek kelimesi nesnesiz (nesne almayan) eylemdir. (yağmur) […]
  • Gramofon Bir plağa ya da benzeri özel bir madde üzerine önceden […]
  • 60’lı yıllar Sayılara getirilen ekleri ayırmak için konur: 1985’te, 8’inci […]
  • Pış pış Annenin bebeğini uyuturken çıkardığı ses anlamına gelir. […]

Yorum yapın