Açgözlü

Gerekenden çok mal mülk, yiyecek içecek elde etmek isteyen, bunlara doymak bilmeyen, gözü aç olan, gözü doymaz (kimse) anlamında kullanılır. Bu kelime genellikle aç gözlü şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı açgözlü şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

aç gözlü (Yanlış kullanım)

açgözlü ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Bu kadar açgözlü olmak hayra alamet değil.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Otuz iki 31 ve 33 sayıları arasında bulunan sayıdır. Sayılar harflerle […]
  • Onbaşı On ere kumanda eden asker, erin üstündeki ilk rütbe anlamına […]
  • Yer kabuğu Dünya'nın dışını çepeçevre kaplayan, üzerinde karalar ve […]
  • Yayımladık Kitap, gazete, dergi vb. şeyleri basmak ve dağıtmak, […]
  • Kollayacağım Kayırmak, gözetmek, korumak, yardımcı olmak anlamına gelir. Bu […]
  • Tabi ki Tek başına bir cümle içinde kullanılmayan "tabii" sözcüğü, […]

Yorum yapın