Açılış konuşması

Herhangi bir kurum, kuruluş, mağaza vb.nin açılması sırasında yapılan konuşma anlamına gelen açılış konuşması genellikle Bu kelime genellikle açış konuşması şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı açılış konuşması şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

açış konuşması (Yanlış kullanım)

açılış konuşması ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Gerekli gördüğü takdirde, yasama yılının ilk günü Türkiye Büyük Millet Meclisinde açılış konuşmasını yapmak.” – Anayasa


Diğer Doğru Yazımlar

  • Arka yüz Bir şeyin arkada kalan yüzü anlamında kullanılır. Bu kelime […]
  • Başlı başına Bütün yönleriyle, tamamen anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Bilahare Sonra, sonradan, daha sonra, sonraları anlamına gelir. Bu […]
  • Kamera Görüntülerin filme alınmasını sağlayan alet, alıcı. Bir çekime […]
  • Portmanto Portmanto, genelde evlerde giriş kapısının yanında bulunan, […]
  • Günübirlik (gezi, konukluk vb. için) bir gün içinde, bütün bir gün […]

Yorum yapın