Açılış konuşması

Herhangi bir kurum, kuruluş, mağaza vb.nin açılması sırasında yapılan konuşma anlamına gelen açılış konuşması genellikle Bu kelime genellikle açış konuşması şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı açılış konuşması şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

açış konuşması (Yanlış kullanım)

açılış konuşması ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Gerekli gördüğü takdirde, yasama yılının ilk günü Türkiye Büyük Millet Meclisinde açılış konuşmasını yapmak.” – Anayasa


Diğer Doğru Yazımlar

  • Zonguldaklılık Zonguldaklı olma durumu anlamına gelir. Özel isim olduğu için […]
  • Ültimatom Ültimatom, bir devletin başka bir devlete herhangi bir konuda […]
  • Türkçesiyle Konuştuğu dile olan hakimiyetiyle anlamına gelir. Bu kelime […]
  • Kırkikindi Kırkikindi; çoğunlukla Orta Anadolu bölgesinde ikindi vakti […]
  • Güçlükonak Şırnak iline bağlı ilçelerden biridir. Özel isim olduğu için […]
  • Evelce Önceden, eskiden anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]

Yorum yapın