Aciz

Aciz kelimesi şu anlamlara gelir:

 • Gücü bir işe yetmez olanın durumu, güçsüzlük
 • Beceriksizlik
 • Kişinin ve kuruluşun borcunu vaktinde ödeyememesi durumu

Âciz kelimesi ise şu anlamlara gelir:

 • Gücü bir işe yetmez olan, güçsüz
 • Beceriksiz
 • Güçsüz veya beceriksiz bir biçimde
 • Alçak gönüllülük gösteren kimsenin kendisinden söz ederken söylediği söz

Bu yazımlar birbiri ile karıştırılır. Bu yüzden yazım yanlışı meydana gelir. İkisi de doğru yerde olması gerektiği gibi kullanılmalıdır.

Cümle içinde örnek kullanım:

“İhtiyar imparatorluk, bu genç devlet karşısında âcizdi.” – Yahya Kemal Beyatlı

“Biraz sonra Gazi yanına seryaveri Salih Bey’in yaveri Muzaffer Bey’i ve âcizi alarak otomobile bindi.” – Ruşen Eşref Ünaydın

“Ayaklarındaki postalların yarısı yok bir hâlde mart havasının sert soğuğunda âciz ve sefil titriyordu.” – Halide Edip Adıvar

“Kendimde mukavemet yerine zaaf, taarruz yerine aciz, mücadele yerine gevşeklik hissediyorum.” – Etem İzzet Benice

Aczini bilmek de bir meziyettir.” – Ömer Seyfettin

“Ne âciz heriflermiş, iki yıl daha dayanamazlar mıydı?” – Refik Halit Karay


Diğer Doğru Yazımlar

 • Hayırsever Yoksullara, düşkünlere, yardıma gereksinim duyan kimselere […]
 • Nüfuz İçine geçme, söz geçirme, güçlü olma, erk anlamına gelir. Bu […]
 • Diyarbakırım Çikolatası olan anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
 • Gökdelen Yirmi, otuz veya daha çok katlı yapı, göktırmalayan, gök […]
 • Zikzak Art arda birbirine ters yönde açılar yapan (kırık çizgi), sağa […]
 • Personel Bir hizmet veya kuruluşun görevlileri, bir iş yerinde […]

Yorum yapın